Metadonový program zkvalitňuje závislým život

Úplná abstinence od návykových látek je pro závislé jedince jistě optimálním řešením. Pokud se však nedaří s užíváním drog přestat, může být prospěšná třeba i dlouhodobá substituční léčba. Metadonový program umožňuje osobám závislým na opioidech plnohodnotnější a kvalitnější život.

Metadonový program zkvalitňuje závislým život

Léčba může trvat léta

Skoncovat ze dne na den s užíváním heroinu či jiných látek na podobné bázi je pro mnoho závislých prakticky nemožné. Silná touha po droze a sužující abstinenční příznaky často vedou k porušení abstinence. Závislým, kterým se opakovaně nedaří abstinovat, nabízí pomocnou ruku takzvaný metadonový program. Ten může trvat po dobu mnoha let.

Čas na řešení problémů

Metadon je syntetický opioid využívaný při léčbě závislostí. Užívá se jednou denně v podobě roztoku, který je dotyčnému každý den vydáván v substitučním centru nebo si ho v dalších fázích léčby závislý odnáší na nějakou dobu domů.

  • Tím, že narkoman přijímá látku o přesně určené dávce i čistotě, výrazně snižuje některá zdravotní rizika, například možnost předávkování.
  • Způsob podání vypitím je v mnohém bezpečnější než aplikace jehlou, zejména co se týče přenosu infekčních chorob, jako je žloutenka nebo HIV/AIDS.
  • Další výhodou je skutečnost, že si dotyčný nemusí drogy či peníze na ně obstarávat ilegální činností.
  • Během programu je navíc v kontaktu s lékaři, sociálními pracovníky, psychoterapeuty, popřípadě s právními poradci, a může tak začít s postupným řešením řady problémů, které mu užívání drog v minulosti přineslo.

Trvání léčby metadonem není nijak přesně stanoveno, dotyčný může v programu zůstat i mnoho let. Pokud se však rozhodne látku zcela vysadit, děje se tak velmi pozvolna. I po ukončení substituce je namístě pokračovat v kontaktu s psychiatry a psychoterapeuty. Jen tak se totiž v budoucnu sníží riziko recidivy na minimum.

(veri)

Zdroj:
www.camh.ca

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 2
Sdílení a tisk

Čtěte také