Možnosti léčby závislostí: znáte je všechny?

Překonat neovladatelné nutkání jakéhokoli druhu bývá běh na dlouhou trať. Jedná-li se o drogy, je dobré vědět co nejvíce o všech možnostech léčby, které připadají v úvahu. S pomocí odborníka pak stačí zvážit případné výhody a nevýhody a sestavit terapii přesně na míru.

Možnosti léčby závislostí: znáte je všechny?

Detoxem vše začíná

Pobyt na „detoxu“, tedy detoxikační jednotce, bývá pro mnoho závislých prvním krokem k úspěšné léčbě. Posláním těchto oddělení je poskytnout bezpečné prostředí, kde závislý člověk může zbavit svůj organizmus škodlivé látky bez rizika závažných komplikací. Proces, kdy se tělo očišťuje od drogy, se nazývá detoxifikace. První dny bývají často náročné a více či méně nepříjemné. I proto jsou tato oddělení často mezi uživateli drog obávaná až démonizovaná. Detoxifikace zde ale vždy probíhá pod dohledem lékaře, který neustále kontroluje tělesný i psychický stav pacienta a může mu pomáhat mírnit abstinenční příznaky. Nelze samozřejmě popírat, že existují příjemnější místa, ovšem pobyt zde bývá často nutným odrazovým můstkem pro další léčbu.

Šetrná náhrada

Míra schopnosti vyvolat závislost se u různých omamných látek liší. Jednou z nejnebezpečnějších skupin drog z tohoto hlediska jsou ty patřící k opioidům – například heroin. Zvítězit nad závislostí na heroinu je náročná zkouška, protože abstinenční příznaky bývají často silné. Substituční léčba může být vhodnou možností například pro lidi, kteří se již v minulosti o změnu pokoušeli, ale z nějakého důvodu se jim závislosti zatím zbavit nepodařilo. Jak tato terapie probíhá?

  • Základem je podávání náhradní (substituční) látky, která také patří do skupiny opioidů. Substituční látku vždy indikuje a předepisuje lékař. Léčba probíhá pod dohledem lékaře.
  • Výhodou je především to, že substituční látka je aplikována v kontrolovaném množství a kvalitě, a to jinou cestou než injekční.
  • Účinně potlačuje odvykací příznaky a touhu po droze a umožňuje pacientovi vrátit se k normálnímu životu.
  • Cílem substituční léčby je též minimalizace rizik spojených s užíváním omamných látek, například přenosu infekční hepatitidy sdílenou injekční jehlou.
  • Aby byl výsledek léčby co nejlepší, doporučuje se farmakologickou léčbu doplnit o psychosociální poradenství.

Společně to jde snadněji 

Terapeutické komunity pro uživatele drog představují kompromis mezi nemocničním a domácím prostředím. Léčba většinou probíhá několik měsíců až rok v menší uzavřené skupině, kterou provází tým terapeutů. Hlavním cílem je podpořit klienty v jejich abstinenci a nabídnout jim možnost naučit se žít bez drog. Výhodami komunit je, že se sami účastníci mohou podílet na jejich chodu a spolu s terapeuty aktivně hledat cestu, jak sobě i ostatním v boji se závislostí pomoci. Pozitivní je také umístění na venkově v přírodě, což umožňuje klientům odpočinout si od dosavadního života a podívat se na něj z odstupu. Relativní nevýhodou pro někoho může být skutečnost, že komunita většinou funguje více či méně izolovaně. Vždy je také potřeba dodržovat určitý domluvený řád. Bývá zde zákaz konzumace alkoholu a povinnost podílet se na společných pracích, například na vaření a úklidu.

(zzka)

Zdroje: 
www.health.harvard.edu
www.drugtreatmentcenterfinder.com
www.adiktologie.cz

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 0
Sdílení a tisk

Čtěte také