Nepodceňujme substituční léčbu! Její přínos je opravdu velký

Někteří lidé si myslí, že substituce je totéž jako dávat závislým drogy zadarmo a tím je v závislosti podporovat. To je však velký omyl.

Nepodceňujme substituční léčbu! Její přínos je opravdu velký

Závislost na návykových látkách je závažný celosvětový problém. Jednou z možností léčby je tzv. substituční terapie. Jedná se o podávání léčiva, které organismu nahradí drogu, na kterou je zvyklý. V našich podmínkách jsou těmito látkami metadon nebo buprenorfin. Pacienti je užívají perorálně, tedy ve formě tablet či sirupu.

Substituce pomáhá závislým vyhnout se injekční aplikaci drog, která je pro ně riziková. Výhody substituce však přesahují prospěch jedince a týkají se celé společnosti. Substituční léčba totiž:

  1. pomáhá omezit nezákonný trh s drogami,
  2. odstraňuje rizikové nitrožilní užívání drog a brání tak přenosu viru HIV (AIDS) a dalších závažných infekcí,
  3. předchází úmrtí následkem předávkování,
  4. snižuje kriminalitu závislých,
  5. zlepšuje tělesné i duševní zdraví závislých,
  6. zkvalitňuje spolupráci závislých při léčbě chronických nemocí,
  7. zmírňuje sociální dopad drogové závislosti nejen na samotné postižené, ale i na jejich rodiny a okolí.

Přivede nemocné k lékaři

Závislí často nemají žádný přístup ke zdravotní péči. V centru substituční léčby získají kontakt na praktického lékaře a příležitost nechat se odborně vyšetřit. Zjistí, zda netrpí infekčním onemocněním apod. Prospěch ze substituce tak má i celá komunita závislých. Její členové dostanou šanci řešit svoji situaci, pokud nejsou zcela vytíženi sháněním nezákonných drog.

Přínos substituční terapie je jasný. Tím více zaráží přístup některých rozvojových zemí, kde je naprostá abstinence považována za jediný možný způsob léčby závislosti. Při prosazování tohoto postoje jsou bohužel hrubě porušována lidská práva.

Závislost je nemoc

Nedostatek porozumění pro podstatu závislosti a roli substituční terapie někdy vládne i mezi samotnými závislými. Závislost není zlovolným jednáním nebo neblahým zlozvykem. Je to nemoc, ať už k jejímu rozvoji došlo jakkoli. Stejně tak substituce není lék proti závislosti, nic na ní nezmění. Pouze pomáhá lidem, kteří jsou chronicky nemocní závislostí na návykových látkách, celou situaci zvládnout.

Někteří nemocní potřebují substituci po zbytek života. Ale bez substituční léčby je jejich závislost těžkou a stále se vracející nemocí, která má devastující důsledky pro nemocného i jeho bezprostřední okolí.

(pez)

Zdroj:
www.who.int

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 2
Sdílení a tisk

Čtěte také