Psychoterapie hraje v léčbě závislosti klíčovou roli

Překonat závislost na drogách a udržet si dlouhodobou abstinenci vyžaduje značné úsilí. Pouze vlastními silami to však lze jen velmi obtížně. Ve spolupráci s lékaři může vaše šance na spokojený život bez drog zvýšit také psychoterapie, a to jak individuální (mezi čtyřma očima), tak skupinová.

Psychoterapie hraje v léčbě závislosti klíčovou roli

Překonat závislost na drogách a udržet si dlouhodobou abstinenci vyžaduje značné úsilí. Pouze vlastními silami to však lze jen velmi obtížně. Ve spolupráci s lékaři může vaše šance na spokojený život bez drog zvýšit také psychoterapie, a to jak individuální (mezi čtyřma očima), tak skupinová.

V čem je psycholog nápomocný

Problematika závislosti na omamných látkách bývá spojena s řadou potíží, které vám může pomoci osvětlit a někdy i vyřešit zkušený psycholog. Často se jedná o:

  • vztahové problémy (partnerské, rodinné),
  • duševní potíže vyvolané či potlačované drogou,
  • neschopnost odmítnutí drogy,
  • snížené sebevědomí a podobně.

Předejděte „uklouznutí“

Možnost individuální psychoterapie bývá součástí ústavní léčby závislostí, je ale více než vhodné pokračovat v ní i po ukončení léčebného pobytu. A to zvláště proto, že vypořádat se s bažením mimo ochranné zdi léčebny není vůbec jednoduché. Návrat do života bez drog je navíc spojen s novými povinnostmi, které představují nemalé riziko opětovného sáhnutí po droze. Pravidelné konzultace s psychologem vám pomůžou se na problematické situace připravit a zvládnout je tak, aby nedošlo k obávané recidivě.

Síla skupiny

Velmi přínosné je členství v některé z fungujících svépomocných nebo odborníkem vedených psychoterapeutických skupin. Ty nabízí vzájemnou podporu osob s podobnou zkušeností, v tomto případě drogovou. Scházejí se pravidelně a podmínkou účasti by měla být plná abstinence.

Kontakty na vhodnou psychoterapeutickou péči jsou dnes bez problémů k dostání na internetu a obvykle jimi disponuje také lékař zabývající se léčbou závislostí. Psychoterapie je v boji proti drogám účinnou zbraní.

(veri)

Zdroj: www.mayoclinic.com

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 3
Sdílení a tisk

Čtěte také