Čtyřka nejčastěji zneužívaných léků: způsobují závislost a mohou i zabíjet

Léky mohou být zdraví prospěšné, pokud jsou správně používány. V opačném případě hrozí vznik závislosti, předávkování, a dokonce i smrt. V současnosti tak kvůli nerozvážnému používání léků stoupá počet závislostí. Většinou se jedná o takzvaná psychoaktivní léčiva na předpis, ale výjimkou nejsou ani volně prodejné léky.

Čtyřka nejčastěji zneužívaných léků: způsobují závislost a mohou i zabíjet

1. Tlumivé léky

Do této skupiny řadíme léky užívané ke zklidnění, léčbě úzkosti či nespavosti. Jejich účinky jsou však velmi široké, a tak se používají i proti epilepsii a na léčbu psychiatrických poruch. V dnešní uspěchané době trpí mnoho lidí poruchami spánku či úzkostmi. Proto není divu, že nějaký ten zklidňující lék má v domácí lékárničce valná většina.

 • Do skupiny tlumivých léků řadíme barbituráty, benzodiazepiny a skupinu moderních hypnotik (léků na spaní).
 • Při častém užívání těchto léků dochází k postupnému vymizení účinku, což pacienta nutí užít vyšší dávku. Při dlouhodobém používání tak hrozí riziko vzniku závislosti.
 • Tlumivé léky jsou zneužívány pro navození pocitu pohody, snížení úzkosti a zábran. Po barbiturátech se dostavuje i pocit euforie a neobvyklého vzrušení.
 • Předávkování se projeví ospalostí, špatnou koncentrací, závratěmi až poruchami vědomí. Otráveným hrozí smrt z útlumu dýchacího a kardiovaskulárního systému. Otravu mnohonásobně zhoršuje současné požívání alkoholu.

2. Opioidy

Opioidy jsou používané k léčbě silných bolestí, zejména nádorového původu. Jsou také součástí léků proti kašli. Při léčbě bolesti představují nejúčinnější volbu, užívanou až po vyčerpání ostatních možností. K opioidům řadíme i drogy, jako je heroin či opium.

 • Mezi nejznámější opioidy patří kodein, morfin, metadon, fentanyl či buprenorfin. Poslední jmenovaný se úspěšně užívá k substituční léčbě závislostí.
 • Opioidy jsou ještě více návykové než léky předešlé skupiny. Avšak neplatí to pro všechny stejně. Například kodein je mnohem méně návykový než morfin či metadon.
 • Jsou zneužívány kvůli navození pocitu euforie, zklidnění a tlumení bolesti.
 • Při předávkování hrozí útlum dýchání a činnosti srdce, typickým projevem je bezvědomí. Riziko úmrtí se zvyšuje při současném užití jiných látek tlumících nervovou činnost, jako je například alkohol.

3. Stimulující látky

Stimulující látky byly široce užívány již za druhé světové války. Britští i němečtí letci povinně používali amfetamin a pervitin pro udržení bdělosti při dlouhých náletech. Později se začaly užívat jako přípravky na hubnutí. V současnosti je opodstatněné užití pouze jako léků proti nadměrné spavosti. I přesto jsou široce zneužívány pro své stimulující účinky.

 • Nejznámější zástupci jsou metylfenidát či amfetamin a jeho deriváty. Mezi deriváty amfetaminu patří metamfetamin (pervitin) a metylendioxymetamfetamin (extáze).
 • Stimulanty jsou také vysoce návykové.
 • Jsou vyhledávány kvůli navození pocitů radosti, zvýšení energie a mentální bdělosti.
 • Při předávkování hrozí srdeční infarkt, mrtvice, záchvaty křečí či dehydratace. Při dlouhodobém užívání hrozí vznik toxické psychózy, psychiatrické poruchy podobné schizofrenii.

4. Volně prodejné léky

 • Léčiva z této skupiny většinou neohrožují na životě, ale často způsobují vleklé zdravotní obtíže.
 • Dextrometorfan je opioid, který nalezneme v kapkách proti kašli. Je méně návykový než jeho příbuzní. Při aplikaci dostatečného množství však vyvolává halucinace.
 • Mezi nejčastěji zneužívané patří léky proti bolesti. Jejich časté užívání způsobuje poruchy zažívacího systému, ledvin či srážení krve.
 • Také dlouhodobé užívání kapek proti rýmě vede k rozvoji takzvané medikamentózní rýmy. Sliznice nosu bez pravidelné aplikace kapek otéká a způsobuje poruchy dýchání.

(holi)

Zdroj: www.drugabuse.gov

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 26
Sdílení a tisk

Čtěte také