Opiáty – látky tlumící nejen bolest

Opiáty se používají zejména v lékařství jako nejsilnější léky proti bolesti. Mezi opiáty se ale řadí i nechvalně proslulé a zdraví nebezpečné látky, které jsou známé jako nelegální drogy.

Opiáty – látky tlumící nejen bolest

Dopady zneužívání opiátů

Motivací pro užití opiátové drogy je útlum spojený s pocity euforické blaženosti. Dochází ke snížení teploty, zpomalení tepu a snížení tlaku. U prvouživatelů může dojít i ke zvracení. Opiáty jsou specifické v tom, že tlumí i dýchací centrum v mozku. Nedostatek kyslíku se může projevit zmodráním v obličeji, dušností, v krajním případě dojde k úplnému utlumení dechu a následné smrti. Úskalí spočívá také v tom, že u nich existuje malý rozdíl mezi dávkou relativně bezpečnou a smrtelnou. 

Závislí na opiátech začínají po určité době hubnout a celkově tělesně chátrat. Mezi dlouhodobé nepříznivé dopady patří také nespavost, únava, deprese, ztráta péče o vlastní osobu i netečnost ke svému okolí. U žen navíc hrozí neplodnost. Injekční uživatelé drog čelí také nebezpečí různých infekcí a přenosu nemocí, jako je HIV nebo žloutenka.

Na opiátech vzniká velmi brzy silná fyzická i psychická závislost. Abstinenční syndrom, kdy si tělo říká o novou dávku, se objevuje už za několik hodin nebo dní a svým průběhem většinou připomíná silnou chřipku. U dlouhodobých uživatelů může být životu nebezpečný.

Jednotlivé látky patřící do této skupiny

Jaké opiáty užívají drogově závislí? Jednak přímo nelegální drogy – heroin a braun –, jednak látky, které slouží jako jejich náhrada při odvykání – metadon a buprenorfin. 

  • Heroin – u nás nepříliš častá droga, užívá se nitrožilně nebo se šňupe, kouří, případně inhaluje.
  • Braun – typicky česká droga, velmi podobná heroinu, typicky je vyráběna z léčiv v domácích laboratořích.
  • Metadon – látka, která se vyrábí pouze legálně a užívá se pro lékařské účely jako jejich náhrada při léčbě závislosti na opiátech.
  • Buprenorfin – látka vyvinutá především pro bezpečnou léčbu závislosti, pro své účinky však prosakuje i na nelegální trh. 

Léčba závislosti musí být komplexní a individuální

Závislost zejména na heroinu má také závažné společenské důsledky. Uživatelé se rychle stávají sociálně vyloučenými, nemají zázemí ani finanční prostředky. V léčbě je proto důležité se zaměřit na všechny oblasti jejich života. Pokud se abstinující k opiátům vrací, zvyšuje se pravděpodobnost předávkování a smrti, jelikož odolnost vůči droze rychle klesá.

Substituce jako řešení závislosti

Opiáty jsou specifickou skupinou nelegálních drog, jelikož závislým, kteří se rozhodnou pro odvykání, je k dispozici tzv. substituční léčba. Látka nahrazující drogu se může použít krátkodobě jako přechodné řešení, které směřuje k abstinenci. U některých uživatelů ovšem může být součástí dlouhodobých opatření, díky nimž po dobu měsíců i let, kdy užívají pouze legální opiát, mohou naprosto plně fungovat v běžné společnosti.

(krif)

 

Zdroj:

https://www.drogy-info.cz/pdf/drogy_a_drog_zavislosti_dil1.pdf

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 5
Sdílení a tisk

Čtěte také