Převratný objev: substituční léčba chrání před nákazou žloutenkou typu C!

Američtí vědci přicházejí se skvělou novinkou. Z nového výzkumu vyplývá, že substituční léčba výrazně snižuje riziko nákazy hepatitidou typu C. Nitrožilním narkomanům tak svítá na lepší časy. Infekční žloutenka je totiž pro závislé výraznou hrozbou.

Převratný objev: substituční léčba chrání před nákazou žloutenkou typu C!

Hepatitida typu C se nejčastěji přenáší pomocí krve. K infekci také může dojít během pohlavního styku, či dokonce přenosem viru z nakažené matky na plod. Drogově závislí jsou tak v obrovském ohrožení. U nitrožilních narkomanů k infekci nejčastěji dochází vinou nečisté jehly, výjimkou však není ani přenos nemoci pohlavním stykem. Závislí si totiž na drogu často vydělávají prostitucí. Akutní forma nemoci nejčastěji probíhá bez příznaků a v drtivé většině případů přechází do chronického stadia. Neléčená hepatitida C po určité době způsobuje vznik cirhózy nebo zhoubného nádoru jaterní tkáně. Vyhlídky nemocných jsou velmi nepříznivé, jelikož většina případů končí úmrtím.

Naděje jménem substituce 

Tato terapie výrazně pomáhá při závislosti na opiátech, mezi něž se kupříkladu řadí heroin, morfin či kodein. Léky, jako jsou buprenorfin či metadon, snižují touhu po droze, a výrazně tak usnadňují proces odvykání. Dřívější výzkumy potvrdily, že substituční léčba snižuje u pacientů riziko infekce virem HIV. Nyní mají lékaři další důvod, proč při léčbě závislostí využívat služeb substitučních přípravků.

  • Výzkum provedený ve Spojených státech amerických potvrdil, že substituční terapie výrazně snižuje riziko nákazy virem hepatitidy C.
  • Experimentu se zúčastnilo 552 nitrožilních narkomanů. Většinou se jednalo o muže bílé pleti, jejichž střední věk se pohyboval kolem 23 let.
  • Nejčastěji užívanou drogou byl heroin. Jeho aplikaci uvedlo kolem 60 % zúčastněných.
  • Výsledky studie byly opravdu šokující! U skupiny závislých podstupujících substituční léčbu došlo ke snížení rizika nákazy o neuvěřitelných 60 % oproti neléčeným jedincům.

Pomoc musí přijít včas

Životní události se někdy seběhnou skutečně velmi rychle. Dotyčný jedinec se tak během krátkého okamžiku může vřítit do spárů drogové závislosti, z níž není úniku. Pomocnou ruku naštěstí nabízí substituční léčba, která těmto lidem dává šanci na nový život. Odvykání však musí začít co nejrychleji. Čím déle totiž trvá závislost na drogách, tím větší je pravděpodobnost nákazy nebezpečným virem hepatitidy C.

(holi)

Zdroj:
ww.aidsmap.com

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 0
Sdílení a tisk

Čtěte také