V zámoří začal boj proti nadužívání opioidů

V září tohoto roku americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv změnil indikace pro užívání dlouhodobě působících opioidů a opioidů s prodlouženým uvolňováním. Jde o součást kroků směřujících k zastavení životu nebezpečného zneužívání těchto léčiv.

V zámoří začal boj proti nadužívání opioidů

V září tohoto roku americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv změnil indikace pro užívání dlouhodobě působících opioidů a opioidů s prodlouženým uvolňováním. Jde o součást kroků směřujících k zastavení životu nebezpečného zneužívání těchto léčiv.

Pouze v případě „kruté bolesti“

Nové pojetí má lékaře navést k tomu, aby se dívali nejen na hodnocení bolesti dle škály, ale aby zvážili individuální potřeby pacienta pro lepší život a funkčnost. 

  • Původní indikace výše uvedené skupiny opioidních léků zněly: střední až krutá bolest pacientů vyžadující kontinuální celodenní tišení v průběhu delšího časového období.
  • Nově zní definice následovně: pro zvládání bolesti kruté natolik, že vyžaduje kontinuální celodenní terapii opioidy, a pro kterou není žádná alternativní léčba adekvátní.

Navíc se má na štítek léku vejít orámované varování, že užívání těchto dlouhodobých opioidů těhotnými ženami může vést k novorozeneckému abstinenčnímu syndromu. Zároveň bude Úřad pro kontrolu potravin a léčiv požadovat po výrobcích těchto přípravků, aby prováděli více klinických studií pro bližší ohodnocení známých rizik zneužívání, nadužívání, závislosti, předávkování a smrti.

Lékaři bojovali za víc

Toto oznámení Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv přišlo zhruba rok poté, co sdružení 37 lékařů (mezi nimiž byli i specialisté pro léčbu bolesti a závislosti) žádalo agenturu o zpřísnění parametrů pro předepisování opioidních analgetik. Požadovali též, aby byla vyjmuta indikační skupina střední nenádorové bolesti, čímž chtěli bojovat proti epidemii závislosti a předávkování spojenou s těmito léky. Zároveň chtěli, aby Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv ustanovil nový ekvivalent 100 mg morfia jakožto denní maximum a jeho kontinuální užívání po dobu maximálně 90 dnů. Tyto hranice úřad odmítl s tím, že není dostatek dat pro podporu tohoto návrhu.

  • Lékaři jsou tak na jednu stranu rádi, že Úřad pro kontrolu potravin a léčiv reagoval na jejich požadavek, avšak méně už je potěšila daná formulace „natolik kruté bolesti“, jelikož je podle nich velmi obtížné si představit, co přesně tento pojem znamená.
  • Zároveň jsou zklamáni, že změny se týkají pouze dlouhodobě působících opioidů, zatímco jejich petice byla míněna pro všechna opioidní analgetika.
  • Naopak tlak na provádění studií lékaře potěšil, jelikož mnoho informací je zastaralých a pro doladění ideálního předepisování těchto léků jsou potřeba údaje nové.

(boba)

Zdroj: www.medscape.com

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 0
Sdílení a tisk

Čtěte také