Závislost je peklo. Pro celou rodinu

Tatínek pije, maminka nezůstává pozadu – a potomci přihlížejí. Závislost na alkoholu či drogách zdaleka neovlivňuje pouze toho, kdo jí propadl. Problémové užívání návykových látek nepříznivě působí také na nejbližší okolí dotyčného, především na děti.

Závislost je peklo. Pro celou rodinu

Odborníci čerpající ze zkušeností i z provedených studií poukazují na nejrůznější rizika, kterými jsou děti závislých rodičů ohroženy. 

 • Patří sem zvýšené nebezpečí rozvoje závislosti na návykových látkách u dítěte v budoucnu. Například náchylnost k pití vzniká u potomků alkoholiků rychleji a v mladším věku.
 • V rodinách pijáků se hojně vyskytuje sexuální i citové zneužívání a násilí. Potomci bývají oběťmi tohoto teroru nebo mu více či méně bezmocně přihlížejí.
 • Manželství trpící závislostí jednoho či obou partnerů se častěji rozvádějí.
 • Děti alkoholiků mají nezřídka problémy s chováním jak doma, tak ve škole. Ty mohou být příčinou horšího prospěchu, nižšího vzdělání a problémů s pracovním uplatněním. Tito jedinci mívají také větší sklon ke kriminalitě.
 • V domácnosti se závislým člověkem existuje větší riziko zanedbávání psychologických a někdy i hmotných potřeb dětí.
 • Výjimkou nejsou ani nejrůznější psychické potíže. Jedná se o deprese, sebevražedné myšlenky či pokusy, úzkostné stavy a neurotické potíže, poruchy spánku a další.
 • Pití alkoholu či užívání drog během těhotenství může vážně poškodit vývoj plodu a zanechat trvalé zdravotní následky.

Výběr rolí 

Reakce dětí na závislost rodičů mohou být různé. Popisují se následující typy:

 • Rodinný hrdina. Obvykle nejstarší sourozenec, který přebírá za problémového rodiče odpovědnost. Pečuje o mladší sourozence, a tím rodinu domněle zachraňuje. Přestože může být takový jedinec v dospělosti úspěšný, často trpí nejistotou a pocity méněcennosti.
 • Obětní beránek nebo též černá ovce rodiny. Odvádí pozornost od skutečného problému tím, že ji zaměří na své vlastní vady. Často chodí za školu, krade, pere se, lže, experimentuje s alkoholem či drogami a podobně. Ve skutečnosti je takové dítě plné strachu, bolesti, odmítnutí a osamělosti.
 • Ztracený potomek. Bývá uzavřený do sebe a žije ve svém vnitřním světě plném fantazií. Mívá problémy s komunikací. Vnější svět pro něj představuje nebezpečí.
 • Klaun. Potíže v rodině se snaží přebít nuceným veselím a šaškováním. Smích navíc představuje jakousi obranu před případným fyzickým násilím.

Podstoupí-li závislý rodič vhodnou léčbu a bude-li v ní úspěšný, šance na příznivý vývoj dítěte významně vzrostou.

(veri)

Zdroje: http://www.drugs.ie/
http://drnespor.eu

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 0
Sdílení a tisk

Čtěte také