Milujete své prášky na bolest? Pak není něco v pořádku!

Přestože řada lidí užívajících léky proti bolesti se na nich nikdy závislými nestane, některé tento problém postihne. Rizikem je braní jiných návykových látek u dotyčného či přítomnost závislostí v rodině. Roli hraje také typ užívaného léku. Jak poznat, že začínáme mít problém?

Milujete své prášky na bolest? Pak není něco v pořádku!

U osob závislých na lécích proti bolesti se často objevují společné signály, které mohou dotyčného, ale i jeho okolí na přítomnost vznikající či rozvinuté závislosti upozornit. Patří mezi ně:

 • ztráta kontroly nad užíváním daného léku (závislý jedinec například během dne spotřebuje více přípravku, přestože původně plánoval držet se předepsané dávky);
 • častější braní preparátu a zvyšování denní dávky společně s rostoucí tolerancí (dotyčný potřebuje víc pilulek k dosažení původního efektu);
 • přítomnost abstinenčních příznaků při podstatném snížení množství či náhlém vysazení léku;
 • silná touha (bažení) po daném přípravku;
 • jeho užívání i přesto, že si je dotyčný vědom možných nepříznivých zdravotních důsledků;
 • braní preparátu i z jiného důvodu, než je bolest (například úzkost, pokleslá nálada);
 • shánění léků proti bolesti u více lékařů, příbuzných nebo přátel;
 • falšování receptů, krádeže přípravku (například u zdravotníků, kteří mají k lékům snazší přístup);
 • nápadné změny v myšlení a chování;
 • sociální stažení, ztráta zájmů, narušení mezilidských vztahů;
 • zanedbávání pracovních i jiných povinností.

Pomoci musí odborníci

Léky obecně patří k nejčastěji zneužívaným návykovým látkám. Podobně jako léčba alkoholiků je i terapie této závislosti komplexní. Často se neobejde bez zkušeného lékaře, který dotyčnému pomůže s vysazením léku a překonáním abstinenčních příznaků. Důležitá je také psychoterapie. Ta mimo jiné odhalí často přítomné osobní problémy, které závislý v minulosti řešil užitím léku, a pomůže s jejich řešením. Čím dříve takto postižený člověk pomoc vyhledá, tím snadněji může svou závislost porazit.

(veri)

Zdroj: www.webmd.com

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 2
Sdílení a tisk

Čtěte také