Relaps neznamená prohru, jen odbočku na cestě k vyléčení

Proces léčby závislostí je často náročný a dlouhodobý. Relaps, kterým se označuje opětovné užití návykové látky po období abstinence, může mít svůj smysl pro další překonávání závislosti.

Relaps neznamená prohru, jen odbočku na cestě k vyléčení

Závislost se může vrátit

Ani vysoce efektivní a dlouhodobá léčba nezajistí, že se po určitém čase závislost znovu nevrátí. Zhruba 40–60 % lidí, kteří se léčí se svou závislostí, zažije návrat k návykové látce na vlastní kůži. Průzkum anonymních alkoholiků ukazuje, že během prvního roku abstinence prožije relaps až 75 %, ale po 5 letech se objevuje již jen v 7 % případů.

Terapeuti, adiktologové nebo jiní odborníci používají k popisu situace přesnější pojmosloví rozlišující laps, relaps a recidivu.

 • Laps znamená jednorázové uklouznutí, např. požití pouze jedné skleničky alkoholu.
 • Relaps představuje návrat k užívání, tedy zahrnuje množství jednotlivých lapsů.
 • V případě recidivy se z medicínského pohledu jedná o návrat nemoci, která již byla vyléčena nebo jejíž příznaky již zmizely.

Co stojí za relapsem?

Častým omylem je, že důvodem relapsu je slabá vůle jedince. Opětovné užití ovšem není projevem slabosti či prohry, ale naopak – lze ho chápat jako součást cesty.

K léčbě jakékoliv závislosti patří i porozumění účinkům, které má návyková látka na konkrétního jedince. To může být velmi náročné a trvat roky. Někdy je relaps způsobem, jak sám sobě připomenout, proč užívání návykové látky nebylo dobrou volbou. Důležité je si vždy pamatovat, že stále existuje šance na úspěch.

Neexistuje jedna dobrá rada, která by pomohla všem závislým. Relaps neukazuje, že někdo neuspěl či prohrál, naopak dává možnost se nad celou situací znovu a hlouběji zamyslet a získat sám o sobě další informace. Vždy je třeba celou situaci podrobně probrat a najít její základní spouštěč. Mezi nejčastější spouštěče patří:

 • podceňování závislosti,
 • pobyt ve společnosti lidí, kteří návykové látky užívají,
 • navštěvování rizikových míst – těch, kde člověk dříve alkohol/drogy užíval,
 • negativní i velmi silné pozitivní emoce a situace, které člověk považuje za výjimečné a má tendence je slavit,
 • dlouhotrvající tělesná nepohoda, například bolest.

Relaps jako proces

Relaps, stejně jako léčba závislosti, je proces. Odehrává se v jednotlivých stadiích a je důležité ho odhalit co nejdříve. V prvním stadiu závislý nemusí vůbec přemýšlet o dalším užívání, ale je emočně zranitelný, může se izolovat a přestat se dál věnovat léčbě. Je vhodné být při těchto znacích ostražitý a předcházet tak dalším stadiím relapsu. Po nějaké době emoční nepohody se může relaps přesunout do mentální úrovně, kdy se vrací vzpomínky na užívání a dochází už i k plánování dalšího užití návykové látky. Poslední je pak samotný fyzický relaps, tedy její opětovné a pravidelné užívání.

Je důležité se sám dobře znát, uvědomit si své nálady a rizikové situace a být na ně připraven. V případě jakýchkoliv nejistot neváhejte vyhledat pomoc nebo se svěřit někomu blízkému. Relaps není koncem, pouze odbočkou na cestě ze závislosti.

Jak zvládnout krizi?

 • Vyhněte se rizikovému prostředí a mějte „suchý dům“, domov bez alkoholu/drog.
 • Nezanedbávejte doléčování, komunikujte s odborníky i se svým blízkým okolím.
 • Zlepšete svůj životní styl, dodržujte pravidelnost v jídle a spánku, vyváženost práce a odpočinku.
 • Udržujte se v dobré tělesné kondici.
 • Nacvičujte relaxaci.
 • Pořiďte si bezpečné zájmy, které vás zpět k závislosti nepřibližují.

(krif)

 

Zdroje:

https://www.northpointwashington.com/blog/relapse-happens-never-give-hope-recovery/

http://www.pomocvzavislosti.cz/cs/akt/relaps--recidiva

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 9
Sdílení a tisk

Čtěte také