Systém léčby drogově závislých v ČR

Může se to stát i vám. Jednoho dne budete potřebovat pro sebe nebo blízkého člověka pomoc kvůli závislosti na návykové látce či látkách. Dobrá zpráva: v Česku fungují stovky center, která pomáhají závislým a jejich blízkým v různých životních situacích.

Systém léčby drogově závislých v ČR

Systém léčby závislostí je komplexní a jeho části na sebe navazují tak, aby dokázaly pomáhat v boji se závislostí v každé situaci.

  1. Primární prevence znamená předcházet závislosti dříve, než vznikne. Spočívá především v informování veřejnosti a je vždy cílená na specifické rizikové skupiny, například školní mládež. Je důležité, aby každý, kdo se dostane do styku s návykovou látkou, věděl, jaká jsou její rizika.
  2. Terénní programy jsou určeny těm, kdo už závislí jsou. Jejich cílem je zmírnit zdravotní a sociální dopady závislosti a také poskytovat pomoc a poradenství při hledání cesty ven. Nerozhodné uživatele návykových látek se pracovníci terénních programů snaží motivovat k odvykání.
  3. Kontaktní centra nabízejí pomoc závislým v nouzi. Pomáhají jim také uspořádat život tak, aby jejich závislost nenatropila větší škody, než je nutné. Samozřejmě také informují, pomáhají se zajištěním zdravotní péče a poskytují psychologickou pomoc.
  4. Adiktologické ambulance jsou odborná pracoviště, která se věnují léčbě závislosti u těch, kdo se už rozhodli pro změnu. Jejich prvotním posláním je klienta stabilizovat a nastavit podmínky pro dlouhodobou spolupráci.
  5. Specializované ambulantní služby nabízejí především léčbu závislosti jako takové, například s využitím substituce – dodávání látky podobné droze, se kterou však nejsou spojeny negativní jevy typické pro drogy.
  6. Denní stacionáře poskytují psychologickou pomoc a pomáhají klientům ve chvílích, kdy je pro ně odvykání obtížné nebo se potýkají s nepříjemnými důsledky přetrvávající závislosti.
  7. Poradny pro rodiče jsou určeny rodinným příslušníkům závislých osob. Pomáhají jim vyrovnat se se závislostí blízkých, urovnat vzájemné vztahy a získat podporu v této obtížné životní situaci.
  8. Terapeutické komunity jsou léčebná zařízení založená na izolaci klientů od rizikového prostředí a zdrojů drog. Nabízejí dlouhodobé pobyty, na nichž klienti hledají cestu zpět k normálnímu životu.
  9. Doléčovací centra pomáhají úspěšně léčeným klientům začít nový život bez drog. Součástí některých center jsou i chráněné byty.
  10. Součástí systému pracovišť jsou i poradenská centra pro matky s dětmi, pro osoby v konfliktu se zákonem a také pracovní a sociální agentury.

(pez)

Zdroj:
www.sananim.cz

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 1
Sdílení a tisk

Čtěte také