Skryté nebezpečí opiátů

Opiáty jsou silně návykové látky, které mohou být užívány nitrožilně, podkožně, inhalací i šňupáním. Díky svému euforickému působení způsobují velmi rychle závislost.

Skryté nebezpečí opiátů

Opiáty jsou silně návykové látky, které mohou být užívány nitrožilně, podkožně, inhalací i šňupáním. Díky svému euforickému působení způsobují velmi rychle závislost. Ta se může projevit již po 2 až 10 dnech jejich opakovaného užití.

Jak se pozná závislost

Závislost je charakterizována jako touha po droze a chování podřízené jedinému cíli – dostat svou dávku za jakoukoliv cenu. Člověk závislý na opiátech je nucen drogu neustále užívat navzdory fyzickému, psychickému i sociálnímu poškození, které mu způsobuje. Podle WHO musí závislý na opiátech splňovat několik podmínek:

  1. silná touha po droze,
  2. ztráta kontroly nad užíváním látky,
  3. přítomnost abstinenčních příznaků,
  4. snížení účinku drogy při stejných dávkách,
  5. odmítání jiných forem potěšení,
  6. setrvalé užívání látky přes poškozování sebe i ostatních.

Zdraví v ohrožení

Závislost na opiátech způsobuje ztrátu zájmu o vlastní zdraví. Lidé přestávají dodržovat základní životní potřeby jako pravidelnou stravu a hygienické návyky. Z toho pramení problémy s výživou a například i se zuby. Sdílením nesterilních jehel mohou být přeneseny viry hepatitidy nebo HIV. Opakovanými vpichy trpí i kůže, kam může být snadno zavlečena infekce, a v žilách vznikají sraženiny. Závislost na opiátech může končit i smrtí. Předávkování způsobuje kóma až zástavu oběhu a dechu.

Péče při předávkování

Každý lékař má povinnost poskytnout závislému základní lékařskou pomoc. V případě předávkování je nutné zajistit včasné podání antagonisty opiátů, který se naváže na receptory místo drogy a tím zabrání jejímu účinku. Další terapie zahrnuje zajištění průchodných dýchacích cest a podání tekutin.

Bez pomoci to nejde

Zbavit se závislosti na čemkoliv je velice těžké a je k tomu nutná silná vůle. U opiátů jen vůle nestačí, pomáhá i tzv. „substituční léčba“, která nahrazuje drogu jinou látkou, jež není tak návyková a nemá takové nežádoucí účinky jako droga samotná. Díky této léčbě se prognóza závislých zlepšuje.

(jez)

Zdroj: www.patient.co.uk

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 0
Sdílení a tisk

Čtěte také