Substituce zvyšuje šanci na normální život

Substituční léčba je možnost, jak se zbavit závislosti na drogách. Jedná se o bezpečné a prověřené řešení, i když mnohdy dlouhodobé. Co všechno volba této terapie může dotyčnému přinést?

Substituce zvyšuje šanci na normální život

Menší touha 

Dlouhodobé užívání návykových látek vede k nepříznivým změnám na úrovni chemických pochodů v mozku. Výsledkem je mimo jiné silné bažení čili touha, kterou závislý jedinec pociťuje v okamžiku, kdy droga z jeho organismu vyprchá nebo se podstatně sníží její množství. Jedním z úkolů substituční terapie je zmírnění tohoto a dalších abstinenčních příznaků, které dotyčného nutí k další aplikaci návykové látky. Nejčastěji je substituční léčba zmiňována v souvislosti s užíváním heroinu či jiných opioidů, kde je k terapii využíváno metadonu nebo buprenorfinu. Existuje však také substituce v podobě nikotinových preparátů, které se uplatňují v léčbě závislosti na tabáku. 

Pevná vůle často nestačí

Jedním z častých mýtů, který se mezi laickou veřejností objevuje, je, že substituce představuje pouhou změnu jedné závislosti za jinou. Skoncování s drogami je podle mnohých jen otázkou pevné vůle. Ve skutečnosti se však během užívání opioidů či tabákových výrobků obvykle rozvíjí vedle psychické závislosti rovněž ta fyzická. A právě v její léčbě je substituce velmi nápomocná. V případě terapie závislosti na nelegálních drogách pak toto řešení umožňuje také:

  • náhradu rizikové aplikace drogy (zejména nitrožilní) za jinou, bezpečnější (vypitím roztoku, užitím tablety),
  • skoncování s kriminálním způsobem života (nutnost obstarání financí na drogu se často pojí s krádežemi, prostitucí a jinými nelegálními aktivitami),
  • zapojení se do běžného života – nalezení zaměstnání, ubytování, vyřízení si dokladů a dalších nezbytných sociálních záležitostí.

Konečným cílem terapie závislosti na drogách by mělo být postupné vysazení léků užívaných k substituci a úplná abstinence. Existují však tací, kteří tuto léčbu užívají po dobu mnoha let. Přesto lze říci, že i v tomto případě terapie plní svou funkci, protože těmto jedincům umožňuje běžné fungování ve společnosti.

(veri)

Zdroj:
www.hbo.com

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 1
Sdílení a tisk

Čtěte také