Emko

Emko neboli Morfin.

Morfin se přirozeně vyskytuje v opiu. V medicíně se využívá při léčbě silné bolesti. Kvůli jeho vysoké návykovosti a častým nežádoucím účinkům, jako je nevolnost, zvracení, ospalost a útlum dýchání jsou ale přednostně užívány jiné léky. Bývá zneužíván pro navození stavu euforie (způsobuje ale i stavy opačného charakteru) a svůj sedativní/uklidňující účinek. Velmi rychle na něj vzniká tolerance, časem je proto pro dosažení stejného efektu nutné použití vyšší dávky. Užívá se nejčastěji nitrožilně. Z morfinu se vyrábí jeho syntetický derivát heroin. Jeho distribuce a užívání je proto pečlivě monitorováno.

Články

zobrazit vše

Poradna odborníka

zobrazit vše

Drogy patřící do stejné skupiny

zobrazit vše

Další drogy

zobrazit vše

Čtěte více

zobrazit vše