Metadon

Podobně jako heroin patří metadon mezi opioidy, látky svým účinkem podobné opiátům. Vyrábí se synteticky. Uplatňuje se při substituční léčbě závislosti na jiných opioidech, jako je např. právě heroin. Přesně vyměřené dávky snižují riziko předávkování a navíc snižují touhu po heroinu. Podává se ústy, co představuje výhodu v snížení rizika infekce HIV. Mezi vedlejší účinky patří podobně jako u jiných opioidů nausea, zvracení nebo zácpa. Metadon je také silně návykový. Jeho užití může způsobovat pocity euforie až halucinace. Ve vyšších dávkách působí tlumivě, může vyústit až zástavou dechu.

Články

zobrazit vše

Poradna odborníka

zobrazit vše

Drogy patřící do stejné skupiny

zobrazit vše

Další drogy

zobrazit vše

Čtěte více

zobrazit vše