Jste závislí? Následkům se nevyhnete!

Závislost je schopna negativně ovlivnit prakticky všechny oblasti našeho života. S čím musí jedinci milující alkohol či drogy počítat?

Jste závislí? Následkům se nevyhnete!

1. Poškozené fyzické zdraví

  • Některé zdravotní důsledky užívání návykových látek na sebe sice nechají dlouho čekat, o to více jsou však zákeřnější a často velice závažné. Příkladem může být cirhóza jater spojená s dlouhodobou konzumací alkoholu. Jakmile se jednou rozvine, jde o poškození nevratné, nevyléčitelné a život ohrožující.
  • Vážné ohrožení organismu a v některých případech i příčinu úmrtí představuje předávkování drogou, alkoholem či některými léky.
  • Silné bažení po opiátech může být důvodem k použití cizí jehly, na které ulpěla krev obsahující virus hepatitidy C či HIV. Přestože v tomto případě nestojí za poškozením zdraví přímo droga jako taková, na následně vzniklém onemocnění nese svůj nepopiratelný podíl.
  • Pod vlivem návykových látek či alkoholu je možné si přivodit nejen závažné úrazy, ale také snadněji získat pohlavně přenosnou chorobu. Pravděpodobněji totiž v takovém stavu svolíme k nechráněnému sexu s neznámou osobou, přestože za střízliva by pro nás byla představa možných zdravotních následků odrazující.

2. Změny chování

  • Závislí jedinci se častěji potýkají s dalšími psychickými potížemi, které mohou vést až k sebevraždě. Pod vlivem drog či toxické psychózy je také možné agresivní jednání vůči jiným osobám.
  • Ve snaze obstarat si co nejdříve potřebnou drogu, je závislá osoba schopna téměř všeho. Výjimkou nejsou ani nejrůznější kriminální činy včetně krádeží, ozbrojeného vloupání, či dokonce vraždy.

3. Narušené vztahy

  • Je prokázáno, že podíl zanedbávaných či zneužívaných dětí, jejichž rodiče (či jeden rodič) mají problém se závislostí, je vyšší v porovnání s dětmi, které mají rodiče v tomto ohledu zdravé.
  • Zcela běžná je spojitost závislosti s narušenými rodinnými, partnerskými a sexuálními vztahy.
  • Tento problém také často nepříznivě zasahuje do oblasti zaměstnání a mnohdy bývá důvodem k ukončení pracovního poměru a příčinou následných finančních potíží.

(veri)

Zdroj:
www.medicalnewstoday.com

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 1
Sdílení a tisk

Čtěte také