Kam se obrátit při problému s drogovou závislostí

Potřebujete pro sebe nebo někoho z rodiny pomoc kvůli závislosti na návykové látce? Napovíme, ve kterých zařízeních hledat podporu, jakého typu podpory se vám v nich dostane a jak zvládnout případnou agresivitu závislého.

Kam se obrátit při problému s drogovou závislostí

V České republice fungují stovky center, která závislým a jejich okolí pomáhají situaci zvládat. Těchto téměř 1500 zařízení poskytuje léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí. Jejich seznam i kontakt na ně naleznete na stránce www.drogy-info.cz.

Poraďte se s odborníkem

Promluvit si s někým, kdo danou problematiku zná a orientuje se v ní, není nikdy na škodu. Možností, kam se obrátit pro radu, je hned několik. 

  • Kontaktní centra – pomáhají závislým uspořádat si život, poskytují psychologickou péči, pomohou se zajištěním zdravotního dohledu.
  • Adiktologické ambulance – věnují se terapii závislosti, nastavují podmínky pro dlouhodobou spolupráci.
  • Specializované ambulantní služby – soustředí se na léčbu závislosti a jejích zdravotních důsledků, využívá se zde například substituční terapie (braní původní drogy je nahrazeno lékařsky předepsaným užíváním látky s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky).
  • Denní stacionáře – poskytují psychologickou pomoc.
  • Poradny pro rodiče – jsou určeny rodinným příslušníkům závislých osob, pomáhají urovnávat vzájemné vztahy a dávají podporu v obtížené životní situaci.

Pomoc lze hledat i v poradenských centrech pro matky s dětmi, pro osoby v konfliktu se zákonem a také v pracovních a sociálních agenturách.

Léčbu může nařídit i soud

Pro úspěch řešení závislosti je velice důležitá dobrovolnost a motivace. Někdy se však situace vymkne kontrole. Závislý může ohrožovat sebe nebo své okolí, páchat trestné činy. Přivolaná policie zpravidla dokáže situaci zklidnit a poté záleží na tom, zda je podáno trestní oznámení. Nedobrovolnou léčbu může nařídit soud v rámci rozsudku jako ochranné opatření. Při rozhodování soud vychází ze znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem, obvykle z oboru psychiatrie. Nedobrovolná hospitalizace je také možná v případech, kdy závislý bezprostředně ohrožuje na životě či zdraví sebe nebo své okolí.

Chcete-li závislost řešit, nemusíte s ní bojovat sami. Šanci na uzdravení zvýšíte, necháte-li si odborně pomoci. Zařízení zabývající se léčbou závislosti jsou rozmístěna po celé České republice.

(dos)

 

Zdroje:

https://www.drogy-info.cz
https://www.healthline.com/health/addiction/helping-an-addict
http://www.sananim.cz/
Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 14
Sdílení a tisk

Čtěte také