Kdy hrozí závažné infekce a předávkování

Droga podaná přímo do žíly účinkuje rychleji a výrazněji. Podcenit tento efekt znamená ohrozit svůj život předávkováním. Nitrožilní užívání drog má však i další rizika.

Kdy hrozí závažné infekce a předávkování

Většina lidí závislých na návykových látkách nezačíná užívat drogy přímo nitrožilně. Tuto možnost volí spíše až s prohloubením závislosti, kdy začnou vyhledávat intenzivnější a rychleji nastupující zážitky.

Efekt drogy podávané přímo do žíly je výraznější a nastupuje rychleji. Především při přechodu na tento způsob podávání bývá proto pro uživatele problém určit přiměřenou dávku a výrazně vzrůstá riziko předávkování. To může skončit v krajním případě i smrtelně.

Jizvy a závažné infekce

  • Mnoho látek, které se prodávají na ulicích, je často znečištěno alespoň jedním druhem bakterie nebo plísně. Navíc nitrožilní uživatelé drog obvykle nepoužívají sterilní vybavení a nezachovávají hygienické zásady nitrožilního podání látek (např. dezinfekce kůže). Infekce kůže jsou proto mezi nimi běžnou záležitostí.
  • Opakované podávání látek do žil v kombinaci s kožními infekcemi mnohdy zanechává na kůži velmi hluboké jizvy. Některé bývají patrné i po více než pěti letech abstinence a znamenají pro svého nositele významný společenský problém.

Ze závažných, život ohrožujících infekcí jsou nitrožilní uživatelé drog ohroženi především:

  • endokarditidou,
  • virem HIV (AIDS),
  • hepatitidami (žloutenkami).

Endokarditida je zánět vnitřní výstelky srdce, způsobený přímým přenosem mikrobů do krevního řečiště například prostřednictvím infikovaných stříkaček, jehel nebo nesterilní drogou. Mikrobi se zachytí na srdečních chlopních, kde se vytvoří infekční ložiska, která chlopně vážně poškozují. Jedná se o stav vážně ohrožující život.

Stejně jako endokarditida souvisí i riziko přenosu HIV/AIDS a žloutenek především se sdílením stříkaček a jehel, s nesterilními pouličními drogami a nesterilním způsobem užívání drog.

Jak rizika snížit?

Nejlepší obranou proti rizikům spojeným s nitrožilním užíváním drog samozřejmě je návykové látky vůbec nebrat. Ale nebezpečí lze snížit také:

  • používáním sterilních pomůcek,
  • důkladným očištěním a dezinfekcí místa aplikace.

Sterilní pomůcky mohou uživatelé získat ve výměnných programech, kde za použité stříkačky a jehly dostanou sterilní. 

(ivh)

Zdroj:
SEMEL INSTITUTE. Potential Complications Of IV Drug Use. Dostupné z: www.semel.ucla.edu

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 1
Sdílení a tisk

Čtěte také