Léky na předpis na bázi opioidů – sedm nejčastějších otázek

Léčba chronické bolesti silnými opioidy je dnes neodmyslitelnou složkou farmakoterapie bolesti. Je doménou zejména algeziologů, specialistů na léčbu bolesti. Ve větší míře se u nás silné opioidy začaly užívat nejméně o deset let později než v Americe a západní Evropě.

Léky na předpis na bázi opioidů – sedm nejčastějších otázek

Opioidy jsou skupinou léčiv s účinkem podobným morfinu. Lékaři je předepisují především na bolest. Ostatní lékařské použití zahrnuje kontrolu kašle, průjmu a léčbu závislostí na jiných opioidech. Opioidy mohou také navodit euforii, tedy příjemný pocit tělesné a psychické pohody, a především kvůli tomu bývají zneužívány jako drogy. Nejen proto vyvolává využití opioidů v lékařské praxi řadu sporných otázek. Odpověděli jsme na sedm nejčastějších.

1. Odkud opioidy pocházejí?

Některé opioidy, jako morfin a kodein, se přirozeně vyskytují v opiu, lepkavé substanci získávané ze semen máku setého. Semisyntetické opioidy, jako je oxykodon, hydromorfon nebo hydrokodon, jsou vyrobeny změnou chemického složení přirozeně se vyskytujících opioidů. Umělé neboli syntetické opioidy, jako je metadon a meperidin, jsou vyrobeny z chemických látek bez použití přirozeně se vyskytujících opioidů jako výchozího materiálu.

2. V jaké lékové formě se opioidy vyskytují?

Opioidy jsou dostupné v různých formách – tablety, kapsle, sirup, roztok, náplasti a čípky.

3. Kdo opioidy užívá?

Opioidy jsou předepisovány osobám s akutní nebo chronickou bolestí po nemoci, operaci nebo úrazu. Další skupinou pacientů užívajících opioidy jsou lidé se středně těžkým až těžkým kašlem a průjmy. Metadon a buprenorfin se předepisují při léčbě závislosti na jiných opioidech, jako je heroin nebo léky pro léčbu bolesti na bázi opioidů.

Jiný způsob užívání, než jak bylo předepsáno lékařem, se označuje za zneužívání. Mnoho pozornosti je věnováno hlavně zneužívání nelegálních opioidů, jako je heroin, ale vyskytují se i případy zneužívání předepisovaných léků na bázi opioidů, jako je oxykodon nebo tramadol. Právě z důvodu rizika zneužití by měly být léky na chronickou bolest na bázi opioidů předepisovány obezřetně.

Léky na chronickou bolest na bázi opioidů může předepsat každý lékař na tzv. recept s modrým pruhem.

4. Jaký je účinek opioidů?

O tom, jaký bude účinek přípravku na daný lidský organismus, rozhoduje:

  • množství léku,
  • délka a pravidelnost užívání,
  • forma podávání,
  • nálada, psychický stav, faktory prostředí,
  • věk,
  • zdravotní stav, současné užívání alkoholu nebo jiných drog. 

Nízké dávky opioidů potlačují pocit bolesti a pocitové reakce na bolest. Mohou také vyvolat ospalost, euforii (pocit slasti), uvolnění, potíže se soustředěním, zúžené zornice, mírný pokles frekvence dýchání, nevolnost, zvracení, zácpu, ztrátu chuti k jídlu a pocení. Při vyšších dávkách jsou tyto účinky silnější a trvají déle.

Rychlost a síla účinku opioidů se liší v závislosti na tom, jaká je forma podávání léku. Když se užívají ústně, účinky jsou obvykle pociťovány postupně za 10 až 20 minut. Nejúčinnější je nitrožilní injekce, kdy je účinek patrný již za minutu.

Při úlevě od bolesti se doba trvání účinku mírně liší v závislosti na typu opioidu. Pro většinu pacientů může jedna dávka poskytnout úlevu od bolesti po dobu čtyř až pěti hodin.

5. Jsou opioidy nebezpečné?

Ano, opioidy mohou být nebezpečné, pokud jsou užívány bez lékařského dohledu.

Opioidy jsou léky s tlumivým účinkem, což znamená, že zpomalují část mozku, která kontroluje dýchání. Všechny opioidní léky jsou nebezpečné, pokud jsou užívány ve velkém množství nebo pokud jsou užívány s jinými tlumivými látkami, jako je například alkohol nebo benzodiazepiny. Příznaky předávkování zahrnují pomalé dýchání, namodralou kůži až kóma. Smrt nastane obvykle následkem zástavy dýchání. Pokud je předávkování zachyceno včas, podává se naloxon, který blokuje účinky opioidů, včetně vlivu na dýchání.

Lidé, kteří užívají opioidy pravidelně pro jejich příjemné účinky, si rychle rozvinou toleranci k těmto účinkům a potřebují užívat stále větší a větší dávky k dosažení požadovaného účinku. Jak se množství potřebné dávky zvyšuje, zvyšuje se i riziko předávkování. Zvláště vysoké je u delší abstinence, kdy závislí rovnou užijí poslední, nejvyšší dávku, na které přestali.

Pro zvýšení euforického účinku si někteří lidé aplikují opioidy do žíly. Používání znečištěných jehel a jejich sdílení mezi sebou nesou vysoké riziko přenosu různých infekcí a nemocí (například HIV, hepatitida). Pokud jsou v injekci rozpuštěné farmaceutické tablety nebo kapsle, mohou přídatné látky obsažené v těchto produktech vést k trvalému poškození cév a orgánů.

Pravidelné užívání velkého množství opioidů během těhotenství může zvýšit riziko předčasného porodu a abstinenčních příznaků u novorozenců. Aby se těmto příznakům předešlo, podává se závislým těhotným dlouhodobě působící opioid metadon.

6. Jsou opioidy návykové?

Mohou být. Pokud jsou užívány pod lékařským dohledem, je riziko závislosti malé, ale narůstá u lidí, u nichž se v minulosti vyskytla závislost na drogách. Závislost vzniká, pokud se droga stává středobodem myšlenek, emocí a činností, pokud závislý cítí touhu nebo nutkání pokračovat v užívání této drogy. To může nebo nemusí zahrnovat fyzickou závislost.

U každého, kdo užívá opioidy pravidelně, se postupně bude vyvíjet fyzická závislost. Tělo se tím přizpůsobí přítomnosti léčiva v organismu. Abstinenční příznaky nastupují asi 6 až 12 hodin po poslední dávce krátkodobě působícího opioidu, jako je hydromorfon, a asi 1 až 3 dny po dlouhodobě působících, např. metadonu. U krátkodobě působících opioidů jsou abstinenční příznaky silné a náhlé, u dlouhodobě působících jsou postupné a méně intenzivní.

Mezi abstinenční příznaky patří neklid, zívání, slzení, průjem, křeče v břiše, husí kůže, výtok z nosu, spolu s touhou po droze. Symptomy obvykle vymizí po týdnu, i když některé, jako je úzkost, nespavost a touha po droze, mohou trvat různě dlouhou dobu. Abstinenční příznaky při nadužívání opioidů, na rozdíl od alkoholu, jen málokdy ohrožují život.

7. Jaké mají opioidy dlouhodobé účinky?

Dlouhodobé užívání opioidů může způsobit zácpu, snížený sexuální pud, poruchy menstruačního cyklu a střídání nálad. Závislost na opioidech může mít dlouhodobé zničující sociální, finanční a emocionální účinky.

(bri)

Zdroje:
www.camh.ca
www.tribune.cz

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 6
Sdílení a tisk

Čtěte také