Závislí na heroinu jen stěží uniknou zdravotním komplikacím

Minimální kontakt s rodinou, sociální vyloučení, ztráta zaměstnání, kriminalita. S tím vším se obvykle potýká závislý na heroinu. Nejsou to však zdaleka všechna negativa, která s sebou užívání tohoto typu drog přináší. Zdravotní komplikace, se kterými se setkal téměř každý nitrožilně užívající toxikoman, mohou být v některých případech až smrtelné.

Závislí na heroinu jen stěží uniknou zdravotním komplikacím

Síla fyzické závislosti

Abstinenční příznaky doprovázející snížení hladiny omamné látky v krvi jsou v případě heroinu častěji nepříjemné než nebezpečné. Přesto mohou představovat takové fyzické útrapy, že doženou jedince, který původně plánoval abstinovat, k obstarání si další dávky drogy za každou cenu. Významné riziko poškození zdraví s sebou ale přináší samotné užívání heroinu, zejména pokud je aplikován nitrožilně.

Riziko předávkování

Největší nebezpečí náhlého úmrtí s sebou přináší předávkování. Toto riziko je přitom poměrně vysoké, protože čistota drogy obstarané na ulici je zcela nepředvídatelná a různí se od dávky k dávce. Podle dostupných údajů se čistota heroinu mění také v čase. Zatímco v osmdesátých letech dosahovala kolem 7 % , nyní je to až 75 %.

Nebezpečí nitrožilní aplikace

Jednou z velmi častých zdravotních komplikací doprovázející nitrožilní užívání drog obecně je nákaza infekční hepatitidou typu C. Toto onemocnění je jen obtížně léčitelné a často vede k rozvoji jaterní cirhózy s následnou smrtí. Opakované použití jehly a její předávání si mezi toxikomany také představuje riziko infikování virem HIV či žloutenkou typu B. Dalším nežádoucím důsledkem nitrožilní aplikace drogy je nebezpečí zavlečení infekce do organismu a následný zánět žil, tvorba abscesu, poškození srdečních chlopní či celková sepse (otrava krve).

Možných komplikací je řada

Mezi další zdravotní komplikace, které bývají s užíváním heroinu a souvisejícím životním stylem nezřídka spjaty, patří například:

  • chronická zácpa,
  • poruchy spánku,
  • sexuální dysfunkce,
  • poruchy menstruačního cyklu,
  • infekce kloubů a kostí,
  • sexuálně přenosná onemocnění,
  • infekce plic včetně tuberkulózy,
  • mozkový absces a meningitidy,
  • trombózy.

(veri)

Zdroje:
psychcentral.com
zdravi.e15.cz

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 3
Sdílení a tisk

Čtěte také