Mluvíte s dětmi o drogách? Tipy, jak na to

Konverzace je jedním z nejmocnějších nástrojů, které mají rodiče, v prevenci drogové závislosti. Některá témata ovšem mohou být pro navázání konverzace s dítětem složitější než jiná. O čem a jak mluvit s ohledem na věk vašeho dítěte?

Mluvíte s dětmi o drogách? Tipy, jak na to

Struktura konverzace

Na začátku je třeba si uvědomit základní principy, které by tato konverzace měla splňovat, aby byla úspěšná:

 • Měla být maximálně otevřená a upřímná.
 • I nepříjemná témata se dají probrat s pochopením.
 • V hovoru vyvažujte pozitivní a negativní podněty.
 • Mějte na paměti, že na téma drog a alkoholu může dojít řeč v různých situacích, a buďte ke kontextu, v kterém o nich mluvíte, pozorní. Jinak budete s dítětem probírat téma poté, co se zeptá, co jsou to drogy, a jinak například po zkušenosti s drogovou závislostí u svého spolužáka. Reálná zkušenost může jeho pohled silně ovlivnit.

Obsah uzpůsobený věku

Pokud je dítě v předškolním věku…

Předškolní věk je časem vytváření zdravých návyků obecně. Otevírá se tu prostor dítěti vysvětlit účel běžných návyků. Může se například stát, že se vaše dítě zeptá, proč lidé kouří či pijí alkohol, ačkoliv jste jim tvrdili, že je to nezdravé. Zkuste jim vysvětlit, že lidé si sami volí, zda s návykem začnou, ale není pro ně snadné se ho poté zbavit. Jejich tělo totiž může látku vyžadovat.

Jak se bavit s malým školákem

Na prvním stupni začínají být děti zvídavější a také se u nich začíná prosazovat vlastní jedinečnost. Podporujte je v tom, pokud je to možné. Jedná se o ideální dobu, kdy se s nimi začít bavit například o reklamě spojené s legálními drogami a o tom, jakou zprávu předává. Můžete tak porozumět tomu, jak vaše dítě přemýšlí, a zároveň ho učíte být všímavý k tomu, jak ho reklama a okolí mohou ovlivňovat.

Na druhém stupni často přichází první nabídka drog

V tomto období děti získávají nejčastěji praktickou zkušenost s drogami. O to důležitější je na konverzaci na toto téma nerezignovat. Můžete zkusit začít takto: „Vím, že jsme se bavili o pití a drogách, když si byl mladší, ale teď je to ještě důležitější, protože se můžeš setkat s tím, že ti někdo bude drogy nabízet. V ten okamžik bys měl mít dostatek informací o jejich nebezpečí, abys dokázal na nabídku správně odpovědět. Nemusíš se bát na cokoliv zeptat. Chci, abys věděl, že jsem tu pro tebe a můžeš si se mnou vždycky o všem promluvit. Není nic, co bys mi nemohl říct.“

V tomto věku je pro děti obtížně pochopitelný význam dlouhodobých účinků. Mnohem efektivnější je ukázat účinek drog v krátkodobém časovém horizontu. Například u cigaret ho můžete ukázat zejména na vzhledu. Povězte jim o zápachu, „popelníkových“ ústech a akné, které se tím zhoršuje. I alkohol a další drogy vzhled ovlivňují a pod jejich vlivem člověk nevypadá tak, jak to může vypadat ve filmech nebo reklamách. Je proto důležité odlišit je od reality.

Podávejte pravdivé a detailní informace

 • Připomeňte svému dítěti, že  pít a kouřit není žádná norma. Je to jeho volba a nemusí tlaku okolí podlehnout. Ale pokud se mu to nepodaří, ujistěte ho, že jste tady pro něj a chyby společně napravíte.
 • Všímejte si změn v okolí dítěte, promluvte si s ním, pokud zaznamenáte například náhlou změnu ve výběru přátel.
 • Pokud vaše dítě přijde domů a je z něj cítit alkohol nebo cigarety, reakce by měla být klidná a vážná. Zeptejte se, co se stalo, a vyjádřete své obavy. V případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc, např. školního metodika prevence.
 • Nepřehánějte negativní dopady drog, pokud vaše dítě později zjistí, že je realita jiná, nemusí vám příště věřit.
 • Aktivně se ptejte a doplňujte informace, které vaše dítě má ze školy.
 • Vždy je důležité, aby vaše dítě vědělo, jaké jsou následky, pokud užije drogy.
 • Buďte dítěti příkladem a nabídněte, ale nevnucujte mu svůj názor.

Důvěra je základ

V neposlední řadě je důležité budovat důvěru. Toho můžete dosáhnout vyptáváním se na běžné věci v každodenním životě. Je normální, že každé dítě občas podlehne tlaku okolí nebo bude chtít experimentovat. Taková situace neznamená selhání. Jako rodič můžete dítěti snadno pomoci tím, že mu poskytnete bezpečný prostor, kde si může promluvit o tom, co jej trápí, bez odsouzení a trestu.

(krif)

 

Zdroj:

https://drugfree.org/article/prevention-tips-for-every-age/

 

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 2
Sdílení a tisk

Čtěte také