Nejen alkohol, také drogy a léky za volant nepatří!

Předpokládejme, že většina z nás ví, že řídit pod vlivem alkoholu je trestuhodné. Schopnost vést motorová vozidla však narušují i jiné návykové látky. Jakým způsobem?

Nejen alkohol, také drogy a léky za volant nepatří!

Drogy patřící do skupiny stimulačních látek, zejména pervitin, kokain či extáze, ovlivňují schopnost řízení vozidla podle toho, kdy byly užity, v jakém množství a jakou cestou. Řidič, který některou takovou substanci vzal, může mít:

 • potíže v udržení pozornosti a soustředění se na řízení,
 • unáhlené reakce,
 • narušenou psychomotorickou koordinaci,
 • tendence k rychlé, agresivní jízdě a riskování.

Časté je také vybočování z jízdního pruhu a ze silnice, vlnkovitá jízda a kolize ve velké rychlosti.

Zpomalený a nepozorný

Jedinec závislý na heroinu vykazuje podle odborníků rovněž zhoršené schopnosti šoférování. Řízení je narušeno v okamžiku, kdy je dotyčný pod vlivem drogy, a téměř nemožné je ve chvíli, kdy tatáž osoba trpí těžkými abstinenčními příznaky. Užití heroinu je spojeno s:

 • narušením prostorové orientace,
 • potížemi ve schopnosti přenášet pozornost,
 • zpomalením reflexů,
 • prodloužením reakčního času,
 • podceněním rizikových situací.

Pozor na léky! 

Podobně jako zmíněné drogy i užívání některých typů léků může být provázeno potížemi souvisejícími s řízením. Příkladem jsou benzodiazepiny, tlumivé přípravky proti úzkosti, jejichž užití může mít za následek:

 • snížení pozornosti a ostražitosti,
 • zpomalení reakcí,
 • narušení psychomotorické koordinace,
 • potíže s řešením složitějších dopravních situací,
 • útlum, ospalost až spánek,
 • problémy s udržením vozidla v dráze.

Proto by každý, kdo užívá jakékoliv, zejména psychiatrické léky, měl se svým lékařem probrat i jejich možný vliv na chování za volantem.

(veri)

Zdroj:
www.adiktologie.cz

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 2
Sdílení a tisk

Čtěte také