První pomoc při předávkování opiáty

Předávkování opiáty je život ohrožující stav, který vyžaduje okamžitý zásah. Následující řádky napoví, jak takto postiženého člověka poznat a jak mu správně poskytnout první pomoc.

První pomoc při předávkování opiáty

Opiáty jsou látky, které se v medicíně používají k tlumení bolesti. Mají ale celou řadu dalších účinků a jejich dlouhodobé užívání může vést ke vzniku závislosti. Ta je způsobena zejména tím, že opiáty navozují příjemné pocity, tlumí strach a úzkost, způsobují euforii a také zvyšují sexuální touhu. Jejich vysoké dávky ale vedou ke ztrátě vědomí, zpomalení srdeční frekvence, k útlumu dechu a následně ke smrti.

Postižený bývá mimo 

Člověk, který je předávkovaný opiáty, má změněný stav vědomí. To znamená, že může být ospalý, malátný, zmatený, neudrží se na nohou, mluví nesrozumitelně nebo nemluví vůbec, nemusí na nic reagovat a může být v bezvědomí. Také může zvracet a mít bolesti břicha. Dále je pro otravu opiáty typické zpomalení tepové frekvence, mělké a pomalé dýchání a úzké zornice, které mají tvar špendlíkové hlavičky.

S první pomocí opatrně

1. Myslete na vlastní bezpečí

 • Při podávání první pomoci předávkovanému buďte ve střehu, zejména pokud dotyčného neznáte!
 • Pod vlivem opiátů může být člověk zmatený a může se chovat agresivně.
 • Dávejte pozor na jehly, ať se o ně neporaníte.
 • Zamezte přímému kontaktu s krví postiženého, použijte rukavice nebo igelitový sáček.

2. Zjistěte stav vědomí a zkontrolujte dýchání

 • Osobu nahlas a opakovaně oslovte.
 • Pokud nereaguje, chyťte dotyčného za ramena a zatřeste jím.
 • Když ani potom není odezva, tak je v bezvědomí a hrozí, že přestane dýchat, nebo už možná nedýchá.
 • Položte ho na záda na zem a zakloňte mu hlavu. Záklon hlavy se dělá tak, že zatáhnete za bradu směrem nahoru a zatlačíte na čelo směrem dolů, brada pak směřuje přímo vzhůru.
 • Zkontrolujte, zda dýchá. Přiložte své ucho před jeho obličej a dívejte se, zda se zvedá hrudník. Dech kontrolujte alespoň 10 vteřin. Za tu dobu by měl postižený nejméně dvakrát vydechnout. Ucítíte proud vzduchu a uvidíte pohyby hrudníku.
 • Pokud nedýchá, zavolejte záchrannou službu a začněte s resuscitací.
 • Dýchá-li pravidelně, držte mu zakloněnou hlavu, zavolejte záchrannou službu a neustále ho kontrolujte, protože hrozí, že dýchat přestane.
 • Člověk, který vám odpoví na oslovení, určitě dýchá, kontrola tedy není nutná.

3. Je-li v bezvědomí a nedýchá, začněte stlačovat hrudník

 • Jedinec, který je v bezvědomí a nedýchá, umírá. Má-li se dožít příjezdu záchranné služby, je nutné začít s resuscitací.
 • Resuscitace je postup, který zahrnuje stlačování hrudníku a dýchání do úst postiženého. Pokud nechcete, tak dýchání z úst do úst provádět nemusíte, postačí, když budete mačkat hrudník.
 • Ruce dejte mezi bradavky a stlačujte asi do hloubky 5 cm, rychlostí 100 stlačení za minutu. Nepřestávejte a zkuste vydržet do příjezdu sanitky nebo do chvíle, dokud vás někdo nevystřídá.
 • Pokud se rozhodnete, že budete dělat dýchání z úst do úst, tak po 30 stlačeních hrudníku dotyčnému zakloňte hlavu, uspěte nos, otevřete ústa a dvakrát do nich vdechněte. Pak pokračujte ve stlačování hrudníku – vždy 30 stlačení a 2 vdechy.

(mev)

Zdroje: 
www.merckmanuals.com
www.webmd.com

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 6
Sdílení a tisk

Čtěte také