Uživatelům drog hrozí nebezpečné infekce

Jedním z nejzávažnějších důsledků injekčního užívání drog jsou infekční nemoci. S jakými nemocemi se uživatelé drog potýkají nejčastěji a jaké aktivity jsou pro ně v tomto směru nejrizikovější?

Uživatelům drog hrozí nebezpečné infekce

Nejvíc řádí žloutenka 

Nejčastějším infekčním onemocněním mezi injekčními uživateli drog v Evropě je žloutenka typu C. Touto chorobou je v současné době nakaženo až 84 % drogově závislých jedinců, kteří si návykové látky aplikují do žíly.

  • Nejrizikovějším chováním, kvůli kterému může dojít k přenosu infekce, je sdílení jehel, stříkaček a vody k ředění návykových látek i hotových drog.
  • Průběh žloutenky typu C zhoršuje také nadměrná konzumace alkoholu, která je mezi závislými častým jevem.
  • Téměř 60 % nemocných žloutenkou typu C u nás tvoří injekční uživatelé drog.

Trpí nejen kůže

Toxikomani často trpí různými infekcemi kůže a měkkých tkání. Hlavní příčinou bývá nesterilní aplikace drog, která může vést ke vzniku hnisavých ložisek, zánětu podkoží, nebo dokonce k rozvoji povrchového zánětu žil. S ošetřením některých méně závažných stavů pomáhají závislým terénní pracovníci.

K dalším infekčním nemocem, které se mezi uživateli drog vyskytují, patří záněty srdečních chlopní, záněty obratlů, neuroinfekce a sexuálně přenosné choroby. Tato onemocnění pak vyžadují odbornou lékařskou péči, mnohdy ve spolupráci se specializovanými pracovišti.

Co říkají statistiky?

Virovou hepatitidou typu B je v současnosti podle aktuálních odhadů nakaženo až 11 % uživatelů drog, kteří si aplikují drogy nitrožilně. Její výskyt u nás ovšem v důsledku zavedení plošného očkování od roku 2001 postupně klesá.

  • V roce 2016 se žloutenkou typu B nakazilo v ČR při injekčním užití drogy 20 osob, což je výrazně méně než u hepatitidy typu C (286 osob).
  • Nejvyšší počet případů virové hepatitidy C byl v roce 2017 hlášen z Ústeckého kraje. Celkově bylo v tomto roce v ČR evidováno 992 případů hepatitidy C, z toho 587 pacientů spadalo do skupiny toxikomanů užívajících drogy nitrožilně.

Kde hledat pomoc

Uživatelé drog se mohou obrátit pro pomoc na nízkoprahová kontaktní centra a terénní pracovníky. Ti jim poradí, kde přesně mohou v okolí vyhledat nejbližší lékařské ošetření. Mezi specializovaná zařízení, která se v Praze věnují léčbě infekčních onemocnění uživatelů drog patří infekční centrum pro drogové závislé ve Fakultní nemocnici v Motole. Toxikomani se tu mohou mimo jiné nechat zdarma naočkovat proti žloutence typu A i B. Zásadním opatřením je ale především komplexní léčba drogové závislosti.

(pak)

Zdroje:

https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2010/08/05.pdf

http://www.khsova.cz/docs/01_tisk/files/prevence_sireni_infekci.pdf

http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-dospele/oddeleni-infekcni/centrum-pro-lecbu-uzivatelu-drog/

http://www.hygpraha.cz/Admin/_upload/files/1/10052018-VZ-Zdravotni%20nasled%20uziv%20drog%202017/Zdravotn%C3%AD%20n%C3%A1sledky%20UD%20v%20%C4%8CR_2017.pdf

 

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 2
Sdílení a tisk

Čtěte také