Alkohol a drogy ohrožují plod i novorozence

Závislost na drogách a alkoholu v těhotenství představuje obrovské riziko pro vývoj plodu. Návykové látky mu škodí v jakémkoli množství. Ideální proto je, když drogově závislá žena začne odvykat už před tím, než se rozhodne stát matkou. Smysl přestat má ale i v průběhu těhotenství.

Alkohol a drogy ohrožují plod i novorozence

Vše, co matka přijme, ovlivňuje zároveň i její nenarozené dítě. Plod je k drogám velmi citlivý a neumí se s nimi vyrovnat jako dospělý jedinec. Rizika spojená s užíváním drog v těhotenství záleží především na užívané látce, jejím množství a na období, kdy byla látka užívána. Důsledky, jaké to může mít, jsou obecně tyto:

 • potrat,
 • porod mrtvého dítěte,
 • menší porodní velikost,
 • nízká porodní váha,
 • předčasný porod,
 • syndrom náhlého úmrtí novorozence,
 • drogová závislost dítěte.

Účinky drog na plod

Kokain užívaný během těhotenství zvyšuje nebezpečí potratu i komplikací při porodu. Dětem, které byly vystaveny kokainu, hrozí navíc vyšší riziko mrtvice, špatného růstu, deformace končetin a poškození mozku.

Opiáty (heroin) obecně zvětšují riziko předčasného porodu či úmrtí dítěte. Pokud se dítě narodí, hrozí, že bude prožívat „absťák“ neboli odvykací stav. Pokud je však uživatelka heroinu schopná přejít v těhotenství na substituční léčbu a užívat metadon, riziko se snižuje.

Amfetaminy (pervitin) jsou schopné ovlivnit zejména růst dítěte. Mohou ale způsobit i úmrtí plodu v děloze. 

Nebezpečný alkohol

Jakákoli konzumace alkoholu v průběhu těhotenství je pro dítě riziková. Plod neumí odbourávat alkohol jako dospělý organismus, což může vést k tomu, že se k jeho důležitým orgánům nedostane kyslík. Užívání alkoholu může být příčinou takzvaného fetálního alkoholového syndromu, mezi jehož příznaky u dětí patří:

 • malá hlava,
 • abnormální vzhled v obličeji,
 • snížené IQ,
 • opožděný vývoj,
 • potíže s řečí, pohybem a sociálním kontaktem,
 • problémy se srdcem,
 • deformované končetiny,
 • poruchy pozornosti a chování (ADHD).

Kde najít pomoc?

Vždy je důležité být ke svému doktorovi upřímná a o své závislosti mu říct, jinak vám nedokáže pomoci. Při odvykání vám může pomoci odborník v oblasti adiktologie. Služby těchto specialistů ve svém okolí můžete zjistit na tomto webu.

Těhotenství či mateřství není důvodem, proč se závislostí nebojovat. V České republice existují pobytové léčby, kde může být dítě přítomné s matkou, a i v jiných službách ochotně pracují s těhotnými.

V případě, že se dítě narodí závislé matce, nemusí být její závislost důvodem k odebrání dítěte. Pokud během těhotenství řádně navštěvovala lékaře a má těhotenskou knížku, může se to obejít bez komplikací. Matka však nesmí být v době porodu pod vlivem drog nebo mít předchozí problémy s péčí o dítě. V takovém případě jí hrozí odebrání dítěte hned po porodu. Spolupráce matky s lékaři je v tomto ohledu zásadní.

Pro těhotnou ženu může být těžké přiznat svou závislost, to však není důvod k jejímu zavržení či k souzení jejího chování. Zdraví plodu i matky by mělo být v tomto období na prvním místě, proto je důležité vyhledat včas pomoc odborníků.

(krif)

zdroj: https://www.healthline.com/health/pregnancy/alcohol-drugs#finding-help

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 1
Sdílení a tisk

Čtěte také