Detox – první krok v léčbě závislosti

Pod pojmem detoxikace (lidově detox) se rozumí léčení odvykacího syndromu neboli abstinenčních příznaků. Nepříjemné abstinenční příznaky jsou spojené s přerušením užívání návykové látky. Detoxikace je prvním krokem ke zbavení se závislosti.

Detox – první krok v léčbě závislosti

Hlavním cílem detoxikace je stabilizace pacienta jak po stránce psychické, tak fyzické. Když se to podaří, je člověk připraven zahájit ústavní odvykací léčbu nebo nastoupit do terapeutické komunity.

Ústavní, nebo ambulantní?

Užívání návykových látek může způsobit fyzickou závislost. Proces detoxikace je zaměřen na léčbu okamžitých tělesných účinků a odstranění toxinů (jedů) z těla. Obvykle probíhá pod dohledem lékaře přímo v nemocnici nebo odvykacím centru. Může mít dvojí formu:

  1. ambulantní, při které pacient pravidelně dochází do léčebného zařízení,
  2. ústavní, kdy člověk odvykací zařízení neopouští.

Ústavní forma detoxikace zpravidla netrvá déle než dva týdny. Během této doby je obvykle omezen kontakt s okolím. Tato forma léčby však má i výhody:

  • Pacient je pořád pod dohledem, nemá přístup k návykové látce a jeho zdravotní stav je stále sledován.
  • Už během detoxikace se může zapojit do programu na oddělení, popřípadě být v péči terapeuta.

Ambulantní detoxikace méně zasahuje do běžného života pacienta. Tato forma léčby však není vhodná u těžších závislostí.

Rozhodování mezi ústavní a ambulantní léčbou by se mělo odvíjet od typu návykové látky, doby užívání, psychosociálních problémů, věku pacienta nebo současně probíhajících onemocnění.

Individuální přístup

Ke každému pacientovi se během detoxikace přistupuje osobitě s ohledem na jeho konkrétní situaci. Při ambulantní detoxikaci je možné přizpůsobit například typ a frekvenci kontaktů s léčebným zařízením. Spektrum ústavní péče je také široké. Léčba může být:

  1. Symptomatická. Je zaměřená na průvodní příznaky odvykání, jako jsou bolesti nebo nevolnost. Nepodává se při ní náhrada návykové látky.
  2. Substituční. Během této léčby je návyková látka nahrazena jinou látkou s podobnými účinky. Tato látka by měla být méně škodlivá, popřípadě je její podání méně rizikové. Množství podané látky se může postupně snižovat.

Je nutné si uvědomit, že samotná detoxikace neřeší problém se závislostí. Je nutné ji chápat jako začátek léčebného procesu. Kromě fyzické závislosti, která se při detoxikaci projeví odvykacími příznaky, existuje i závislost psychická. Bez léčby psychické závislosti bohužel existuje vysoké riziko návratu k závislosti.

(dos)

Zdroj: www.addictionrecoveryguide.org/treatment/detoxification/

 

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 5
Sdílení a tisk

Čtěte také