Vánoce v bezpečí léčebny?

Ačkoliv zdaleka ne všichni klienti, kteří podstupují léčbu na odděleních pro závislé, patří mezi křesťany, Vánoce slaví většina z nich. Jak tyto svátky v léčebně probíhají?

Vánoce v bezpečí léčebny?

Ven jen s dovolením

Ústavní léčbu závislosti, a nezáleží přitom, jestli se jedná o alkohol, pervitin, benzodiazepiny, či jiné návykové látky, lze obecně rozdělit do dvou fází. Tou první je detoxikace a detoxifikace neboli proces ostřízlivění a zvládnutí případných abstinenčních příznaků. Následuje takzvaná režimová léčba, zahrnující obvykle několikatýdenní pobyt na uzavřeném oddělení s intenzivní individuální a skupinovou psychoterapií. Jakékoliv opuštění oddělení je vázáno na domluvu s lékařem a realizuje se prostřednictvím takzvaných „propustek“. Ty je možné využít i během vánočních svátků.

Pravidla a kontrola

Na oddělení pro léčbu závislostí fungují jasná pravidla, která se vztahují také na systém propustek. Aby mohl dotyčný v léčbě dále bez problémů pokračovat, je třeba, aby odešel na propustku ve stanovený čas a stejně tak se také včas vrátil. Po dobu pobytu mimo oddělení je zakázáno požívat alkohol či jiné návykové látky, plná abstinence je obvykle po příchodu ověřena dechovým testem, popřípadě toxikologickým vyšetřením moči.

Nebezpečné pokušení

Odborníci zabývající se závislostní problematikou doporučují důkladné zvážení, zda bezpečné prostory léčebny na svátky vůbec opouštět. Vánoce totiž mohou představovat silný spouštěč bažení a vysoké riziko recidivy (opětovného užití drogy) pro všechny závislé obecně, zvláště pak pro ty, kdo s terapií teprve začínají. Těm, kdo se rozhodnou předčasně se nevystavovat nadměrnému pokušení, nebo klientům, kteří by o Vánocích neměli kam jít, personál na oddělení připraví tematický vánoční program.

(veri)

Zdroj: www.livingsober.com

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 1
Sdílení a tisk

Čtěte také