Jak probíhá léčba závislosti?

Přiznat závislost, ať již sobě, příbuzným, nebo lékaři, je velmi náročné. Vidina terapie navíc nebývá nijak lákavá. Co léčba skutečně nabízí a na koho se mohou závislý nebo jeho nejbližší obrátit pro pomoc?

Jak probíhá léčba závislosti?

Zahoďte předsudky

Závislí lidé se bojí, že když přiznají svůj problém, všichni je hned odsoudí. Ale opak je často pravdou. Odborníci v adiktologických službách jsou připraveni na to, uživatelům drog pomoci. Stejně tak rodina mnohdy něco tuší, i když si závislý myslí, že ne. Kam se tedy v případě problémů s drogami obrátit?

  • Kontaktní centra (KC) jsou určena spíše pro injekční uživatele nelegálních drog, ale poradí komukoliv, kdo má problém s omamnými látkami obecně. Tato centra také pomohou závislému získat informace o léčbě a pracují i s lidmi bez domova.
  • Terénní programy nabízejí pouze jednorázové/krátkodobé poradenství. Většinou se vyskytují poblíž drogové scény ve městech.
  • Ambulance (adiktologické) jsou v ČR dostupné pro dospělé i děti a dorost. Odborníci, kteří v nich pracují, jsou schopni poskytnout komplexní ambulantní léčbu nebo pomohou najít pobytovou léčbu.
  • Léčebny u nás poskytují hlavně střednědobou léčbu závislosti. Není problém je kontaktovat a zeptat se jich na podmínky nástupu.
  • Terapeutické komunity nabízejí dlouhodobou pobytovou terapii (až 1 rok) v komunitách. Umožňují tak kompletní změnu životního stylu.
  • Střediska následné péče jsou primárně určena pro uživatele, kteří již nějakou léčbou prošli a chtějí v procesu pokračovat.
  • Střediska pro rodinu pracují s příbuznými a rodinou závislého a mají také přehled o dalších možnostech terapie.
  • Svépomocné skupiny fungují v každém větším městě. Setkávají se v nich skupiny bývalých uživatelů, kteří se vzájemně podporují − příkladem mohou být setkání Anonymních alkoholiků.

V čem spočívá spolupráce s KC

Klientům kontaktních nízkoprahových center (tedy míst, kde nejsou žádné nebo velmi mírné podmínky pro vstup) se nejčastěji poskytuje poradenství v oblasti zdravotních nebo sociálních problémů. Může se také pracovat s motivací, poskytuje se krizová intervence nebo se přímo řeší závislost a další možnosti léčby. V případě rodiny se může jednat o jednorázové poradenství nebo i dlouhodobé provázení léčebným procesem. 

Ambulantní a pobytová léčba

Pokud uživatel nastoupí přímo na terapii (kam dochází nebo je tam na určitou dobu), obvykle bývá rozhodnut změnit své dosavadní chování nebo o tom uvažuje. Hlavním cílem je porozumět vlastní závislosti a chování. Kromě toho se během terapie často řeší i sociální, právní nebo zdravotní problémy. Až v pozdějších stadiích léčby se psychoterapie zaměřuje na samotnou osobnost klienta, jelikož na začátku je nutné se věnovat hlavně závislosti.

Doporučený průběh u závislého člověka, který má nějaké rodinné zázemí, je takový, že se nejprve spojí s ambulantní službou a poté si domluví pobytovou léčbu, která trvá zpravidla několik měsíců. Po jejím absolvování dochází ještě minimálně půl roku až rok do následné péče. 

A co kuřáci?

Ačkoliv kouření také patří mezi závislosti a boj s odvykáním je náročný, věnují se této problematice jiné služby. Kuřák může o radu požádat ve specializovaných lékárnách (https://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Odborne-poradenstvi-v-lekarnach/Odvykani-koureni.aspx), dojít do centra pro závislé na tabáku (http://www.slzt.cz/centra-lecby) nebo zavolat na bezplatnou linku pro odvykání (https://www.bezcigaret.cz/). V porovnání s výše uvedenými závislostmi, jimž jsou věnovány adiktologické služby, probíhá odvykání kouření více v medicínském prostředí.

Stud je zbytečný 

Vyhledat pomoc v případě závislosti je velmi důležité. Kromě odborných adiktologických služeb je možné obrátit se i na psychiatra nebo obvodního lékaře. Dostupnost a kvalita takto specializovaných služeb se stále zlepšuje a není důvod se stydět nebo bát návštěvy zařízení, které pracuje pouze se závislými.

(krif)

Zdroj: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/72/4156/Adiktologicke-poradenstvi-v-systemu-adiktologickych-sluzeb

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 1
Sdílení a tisk

Čtěte také