Opioidy umí pomoci, ale i uškodit

Opioidy jsou léky užívané k tlumení bolesti. Dovedou úspěšně zbavit středně silné až silné bolesti v situacích, kdy jiné léčivé přípravky nezabírají. Kromě pozitiv však mají i svá rizika – zejména možný rozvoj závislosti.

Opioidy umí pomoci, ale i uškodit

Opioidy působí na receptory v mozku, kterým vyšlou signál, že tělo netrápí žádná bolest. Mohou proto být účinným pomocníkem při různých akutních i chronických bolestivých stavech. S užíváním opioidů se ale pojí riziko rozvoje tolerance a závislosti, a proto je nutné užívat je s maximální pozorností k dávkování a dodržovat obecné zásady bezpečného užívání.

Respektujte všechny instrukce lékaře

Opioidy pacientům předepisuje lékař, který také určuje přesnou dávku potřebnou ke zvládnutí bolesti. Proto byste si jejich dávkování neměli za žádných okolností jakkoliv sami upravovat. Lékař pak totiž dokáže jen obtížně vyhodnotit, zda vám předepsané množství přináší potřebný efekt. Matoucí by mohly být také případné nežádoucí účinky. K těm nejčastějším patří při užívání opioidů zácpa, celkový útlum či nevolnost a zvracení. V jakých dalších situacích hrozí pacientům při jejich užívání nebezpečí? 

  • Náhlé vysazení opioidů bez postupného snižování dávky může vést k abstinenčním příznakům. Projevují se například průjmem, bolestmi svalů, úzkostí nebo podrážděností.
  • Při užívání opioidů se vyhýbejte alkoholu, lékům na spaní i některým antidepresivům. Jejich kombinace s opioidy by mohla ohrozit dýchání.
  • Dlouhodobé užívání opioidů představuje riziko rozvoje závislosti, zejména pokud léčba neprobíhá pod dohledem lékaře.

Tolerance a závislost

Pro opioidy je typický rychlý rozvoj tolerance či závislosti. Tolerance znamená, že k dosažení stejného účinku léků je potřeba užívat čím dál vyšší dávku. Tím se zároveň zvyšuje riziko nebezpečného předávkování opioidy. Fyzickou závislost pak u pacienta vyvolává silnou a neustálou potřebu jejich opětovného užívání, protože organismus si na jejich přítomnost navykl. S fyzickou závislostí souvisejí také různě intenzivní abstinenční příznaky a řada negativních dopadů ve všech sférách života.

Pozor na ně!

Mezi opioidy patří například léky obsahující některé z následujících látek:

  • kodein,
  • morfin,
  • oxykodon,
  • hydromorfon,
  • fentanyl.

Pokud i vy musíte z vážných důvodů užívat opioidy, dejte vždy pozor na přesnost jejich dávkování. V případě, že na sobě začnete pozorovat některé z projevů možné závislosti, ihned o tom informujte svého lékaře. 

(pak)

Zdroj: https://www.webmd.com/pain-management/guide/narcotic-pain-medications#1

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 4
Sdílení a tisk

Čtěte také