Poznejte svoji závislost, bude proti ní snazší bojovat!

Závislost může být pro spoustu lidí něčím, co je těžko definovatelné a obzvláště v počátečních stadiích též hůře rozpoznatelné. Proto bychom vám rádi přiblížili, o jaký problém se vlastně jedná a čím se vyznačuje psychická a fyzická závislost.

Poznejte svoji závislost, bude proti ní snazší bojovat!

O závislosti obecně můžeme hovořit v případě, když dotyčný opakovaně užívá nějakou látku (například drogy či alkohol) nebo se chová tak, aby byla žádaným způsobem ovlivněna jeho nálada či pocity. V tomto jednání postižený neustále pokračuje, nehledě na nepříznivé důsledky, které to pro něj má nebo v budoucnosti bude mít. Někteří závislí dokážou s obrovskou vynalézavostí velice dobře skrývat rozsah svého problému, a to obzvláště v méně závažných stadiích. Postupem času ale přes všechny snahy obvykle začíná být čím dál více patrnější, že je něco špatně. Závislost zasahuje do běžného života dotyčného stále více a projevuje se většinou jak psychicky, tak fyzicky.

Když duše baží 

Psychologická závislost popisuje projevy, které mají svůj původ v mysli nebo emocích. Prakticky určuje to, jak moc je myšlení dotyčného drogou ovlivněno. Mnoho lidí si myslí, že psychickou závislost přemohou silou vlastní vůle. Ve valné většině případů se to ale nepodaří a je zapotřebí odborná pomoc. Tento typ závislosti se může projevovat různě podle druhu zneužívané látky a podle vlastností konkrétního člověka. Mezi časté projevy se řadí:

 • intenzivní touha si drogu dát – může dosáhnout až takové síly, že kompletně ovlivní stav závislého, který tak nedovede myslet na nic jiného;
 • pocity silné úzkosti a/nebo deprese při pokusech s omamnou látkou skoncovat;
 • hrůza a strach už jen při myšlence, že by droga byla nedosažitelná;
 • ztráta chuti k jídlu;
 • děsivé sny;
 • pocit, že bez drogy nelze nic zvládnout;
 • popírání existence závislosti;
 • pocity neklidu v období bez drogy;
 • posedlost si látku obstarat za každou cenu a užít ji;
 • nespavost v období bez drogy;
 • změny nálad;
 • droga mozek fyzicky poškozuje, což v důsledku vede k psychickým projevům – ztrátě paměti, změnám osobnosti, zmatenosti atd.

I po mnoha letech po překonání závislosti stále existuje riziko, že do toho dotyčný znovu „spadne“ (tzv. relaps závislosti). S postupem času sice touha po droze oslabuje a objevuje se méně často, může se ale opět zjevit nečekaně – velmi riziková je velká stresová zátěž jakéhokoliv původu.

Tělo bez drogy trpí 

Fyzická závislost je spojena se vzestupem tolerance vůči droze (to znamená, že pro dosažení požadovaného účinku je zapotřebí stále větší množství omamné látky). Dále jde o to, že při pokusu o její vysazení se u dotyčného objeví nepříjemné tělesné příznaky, mezi které mohou patřit:

 • nevolnost a zvracení,
 • tělesné bolesti,
 • epileptické záchvaty,
 • změny srdečního tepu a krevního tlaku,
 • patrný třes,
 • bolesti hlavy,
 • pocení,
 • vysoké teploty,
 • změny dechové frekvence,
 • průjem,
 • syndrom neklidných nohou.

Zpravidla se výše uvedené závislosti vyskytují obě, protože mozek (sídlo psychiky) je s tělem samozřejmě propojen. Projevy jednoho typu ale mohou převažovat, přičemž často nastupuje psychická závislost jako první.

(ivh)

Zdroj:
ALCOHOLREHAB, Physical and Psychological Addiction. Dostupné z: http://alcoholrehab.com

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 2
Sdílení a tisk

Čtěte také