Čtyři fáze rozvoje závislosti – od první dávky po zničený život

Závislost nevzniká ze dne na den. K jejímu vybudování dochází postupně se stále přibývajícími změnami v mozku, které se následně odrazí v psychice jedince. Tento proces lze popsat ve 4 etapách.

Čtyři fáze rozvoje závislosti – od první dávky po zničený život

1. Experimentování

Závislost začíná různě. Na jejím začátku někdo hledá zábavu, jiný chce na chvíli zapomenout na své problémy, další jen využije příležitost vyzkoušet něco nového. Mnozí se také často cítí být pod vlivem vrstevníků. První zkušenost s drogou však nemusí nutně znamenat první krok k závislosti – pro mnohé vše experimentováním končí. Někdy jde ale o otevření dveří k další aplikaci návykových látek a rozvoji závislosti.

2. Pravidelné užívání

Lidský mozek je nastavený na vyhledávání pozitivních zkušeností. Vždy, když uděláme něco, co by pro nás mohlo být prospěšné, vyplaví se v mozku látka zvaná dopamin, zodpovědná za příjemné pocity, které zažíváme. Člověk si tyto stavy s daným podnětem spojí a podvědomě se snaží dotyčné akce vykonávat častěji. Podobné děje nastávají i při užití drogy. Rozdíl je jen v tom, že uvolnění dopaminu vyvolává přímo droga. A tělo se velmi rychle naučí spojit užití návykové látky s příjemným pocitem, takže člověk začne drogu vyhledávat stále častěji. V tomto momentu rapidně stoupá riziko spojené s užíváním drogy. Lidé například řídí pod vlivem alkoholu nebo se často zaplétají do pouličních rvaček.

3. Nebezpečné bažení 

Mozek se postupně přizpůsobuje zvýšeným koncentracím dopaminu uvolňovaným drogou. Alternativně může dojít k poklesu jeho vylučování v mozku. Výsledkem je, že aplikace drogy již nezpůsobuje tak silný účinek jako předtím. Člověk však na ni nemůže přestat myslet a pociťuje po ní neovladatelnou touhu. Když ji nemůže dostat, cítí se unavený nebo naopak neklidný a rozmrzelý.

4. Konečné stadium závislosti

Spirála popsaná v předchozím odstavci může pokračovat až do bodu, kdy se život jedince točí jenom kolem drog. A to i přes všechny negativní dopady, které závislost zanechává na jeho vztazích, pracovním životě a finančním zázemí.

Výše uvedené čtyři etapy jsou pouze ilustračním popisem rozvoje závislosti, u každého tento proces trvá jinak dlouho a probíhá za různých okolností. Závislost ale hrozí každému. Navíc může mít poměrně plíživý začátek. V každé fázi závislosti má ale cenu bojovat za život bez drog.

(mpr)

 

Zdroje:

https://casapalmera.com/blog/the-four-stages-of-drug-addiction/

https://www.helpguide.org/harvard/how-addiction-hijacks-the-brain.htm

 

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 63
Sdílení a tisk

Čtěte také