Léčbu vyžaduje nejen závislost fyzická, ale i psychická

Pohled na problematiku závislosti se pod vlivem vědeckých výzkumů neustále vyvíjí. Věda nám pomáhá pochopit, proč závislí nemohou jen silou vůle přestat s užíváním drog a skutečně potřebují léčbu. Jakýkoli typ závislosti může dnes být již účinně léčen bez ohledu na to, zda jedinec trpí fyzickou, nebo psychickou závislostí, nebo oběma najednou.

Léčbu vyžaduje nejen závislost fyzická, ale i psychická

Jeden společný jmenovatel

Drogy ovlivňují tělo v závislosti na látce mnoha různými způsoby. Jednu věc mají ale společnou – způsobují, že se po jejich užití v mozku ve větší míře než u zdravého člověka vyplavuje látka dopamin, zodpovědná za pocit štěstí, radosti a odměny. Následkem toho pro ně přestávají být běžné radosti a příjemné zážitky dostatečně uspokojující. K dosažení euforického stavu a pocitu uvolnění uživatelé postupně potřebují vyšší dávky drogy. To může vést až k rozvoji fyzické závislosti. Pokud se pak droga vysadí, objeví se abstinenční příznaky, spočívající například v:

 • nevolnosti a zvracení,
 • nadměrném pocení,
 • třesu,
 • nespavosti,
 • únavě,
 • bolestech svalů,
 • podrážděnosti,
 • depresi či úzkosti.

Závislost na odměně a rituálu

Psychická závislost vzniká tedy na základě změn hladiny dopaminu v mozku. Časem vede k tomu, že užívání drog má na žebříčku hodnot závislého vyšší postavení než všechny ostatní činnosti. U drog se psychická závislost objevuje často rychleji než závislost fyzická. U některých látek, například u halucinogenů, se běžně vyskytuje jen sama psychická závislost, která ovšem může být velmi silná. Jak se psychická závislost projevuje?

 • Silnou chutí na drogu a jejím urputným vyhledáváním,
 • odmítáním problémů způsobených jejím užíváním,
 • pocity beznaděje, úzkosti, pokud droga není dostupná,
 • změnami nálad a podrážděností,
 • toužením po droze i po ukončení jejího užívání,
 • ztrátou paměti a zmatkem,
 • neschopností běžného fungování bez drogy.

Možnosti léčby

Problémy spojené s psychickou závislostí jsou stejně závažné jako ty spojené se závislostí fyzickou a měly by být léčeny tak, aby se snížilo riziko jejího opětovného návratu, deprese a sebevražedných myšlenek. Jedná se o dlouhodobý proces náročný pro závislého i jeho okolí. Bez vytvoření nových zvyků a rituálů je prakticky nemožné závislost překonat. K tomu dopomáhá spolupráce s psychoterapeutem.

V praxi přichází na řadu nejprve léčba fyzické závislosti, většinou během pobytu na detoxikačním oddělení. Později přichází na řadu souboj s psychickou závislostí. Bez vyřešení obou složek závislosti výrazně klesá celková úspěšnost léčby.

U některých závislostí, typicky např. u heroinu, je možné využít substituční léčbu. Při ní se návyková látka nahrazuje jinou, bezpečnější formou, čímž de facto dochází k vyřešení fyzické závislosti na droze.

(krif)

 

Zdroj:

https://www.addictions.com/blog/what-is-the-difference-between-physical-and-psychological-addiction/

 

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 6
Sdílení a tisk

Čtěte také