Centra pomoci

Problém drogové závislosti je třeba začít řešit včas. Tím se výrazně zmenší dopady problémů s drogami spojených. Závislý člověk může projít několik typů zařízení, podle toho, v jaké fázi závislosti se nachází.