Ústecký kraj

AT ambulance
Detoxifikace
Substituční léčba

Krajská zdravotní a.s.
Masarykova nemocnice o.z.,
Psychiatrické oddělení
Sociální péče 5, 401 13 Ústí nad Labem
Telefon: 477 113 125, 477 113 126
E-mail: Zdenka.Stankova@mnul.cz
Stránky: www.mnul.cz
mapa