Hlavní město Praha

AT ambulance
Detoxifikace
Psychiatrická ambulance
Substituční léčba

Psychiatrická ambulance NMSKB
Vlašská 36, 110 00 Praha 1
Telefon: 257 197 148, 257 197 125
E-mail: detox@nmskb.cz
Stránky: www.nmskb.cz
mapa

AT ambulance
Detoxifikace
Psychiatrická ambulance
Substituční léčba

CADAS SANANIM
Spálená 12, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 924 245, 603 831 815
E-mail: cadas@sananim.cz
Stránky: www.sananim.cz
mapa

AT ambulance
Detoxifikace
Psychiatrická ambulance
Substituční léčba

Psychiatrická ambulance
Bieblova 6, 150 05 Praha 5
Telefon:
MUDr., RNDr. Jan Sikora CSc. - 602 626 131
MUDr. Michaela Novotná - 739 071 222
MUDr. Julie Sobotkiewiczová - 251 562 224
E-mail:
sikorajan@seznam.cz
mi.novotna@email.cz
mapa

Detoxifikace
Psychiatrická ambulance
Substituční léčba
Diagnostika a léčba VHB a VHC

Remedis s.r.o.
Vladimírova 10, 140 00 Praha 4
Telefon: 226 216 200
E-mail: ambulance@remedis.cz
Stránky: www.hepatitis.cz, www.remedis.cz
mapa

Centrum pro závislé - MUDr. Nováková
Starostrašnická 53, 100 00 Praha 10
Telefon: 274 812 594, 739 066 401
E-mail: novakovaeva@volny.cz
mapa
Substituce buprenorfinem

Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2 - Oddělení léčby závislostí
Substituce buprenorfinem
TOXI ambulance
Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
Telefon: 224 968 207
E-mail: ambulance.zavislosti@vfn.cz
mapa

Psychosociální složka substituční léčby buprenorfinem

Centrum poradenství pro mládež a rodiny, o.s. Prev-Centrum
Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Telefon: 233 355 459, 777 161 138
Vedoucí programu: Mgr. Alexandra Roubalová
E-mail: poradna@prevcentrum.cz
Stránky: www.prevcentrum.cz
mapa

Metadonová substituce

Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2 - Oddělení léčby závislostí
Centrum substituční léčby
Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
Vedoucí programu: Bc. Andrea Sudíková
Telefon: 224 968 217, 224 968 216
E-mail: andrea.sudikova@vfn.cz
mapa


Metadonová substituce

Centrum metadonové substituce Drop In o.p.s. I.
Ve Smečkách 8, 110 00 Praha 1
Telefon: 224 810 197
E-mail: metadon1@dropin.cz
mapa


Metadonová substituce

Centrum metadonové substituce Drop In o.p.s. II.
Španělská 8, 120 00 Praha 2
Telefon: 261 219 199
E-mail: metadon2@dropin.cz
mapa