Moravskoslezský kraj

Ambulance AT
Detoxifikace
Psychiatrické léčba

Psychiatrické odd. FN Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: 597 373 209
E-mail: jitka.svobodova@fnspo.cz
Stránky: www.fnspo.cz
mapa


Ambulance AT
K-centrum
Substituční léčba Terénní program

Renarkon o.p.s.
Halasova 16/661, 703 00 Ostrava-Vítkovice
E-mail: kcovarenarkon@seznam.cz
Telefon: 595 627 005
Stránky: www.renarkon.cz
mapa