K-centrum Nymburk, Semiramis o.s.

  • Program funguje jako ambulantní detoxifikace ( cílem je abstinence, resp. zvýšení motivace k vstupu do rezidenční léčby).
  • Medikován je Suboxone, pro klienty užívající nitrožilně je zde nultá fáze, kdy klient odbourává nitrožilní aplikace a je mu na omezenou dobu předepsán Subutex.
  • Program je časově neomezený, je ohraničen dvouměsíčními kontrakty, které se dle aktuální situace klienta obnovují.
  • Filtr pro přijímání klientů je K-centrum Nymburk.
  • Kapacita programu: 7 osob současně
  • Metody práce: individuální poradenství, psychiatrické vyšetření.