Přestáváte s drogami? Pět kroků, které proces usnadní

Odvykací příznaky spojené se snížením dávky či úplným vysazením drogy bývají jednou z překážek trvalé abstinence. A i když se tyto stavy podaří zvládnout, ještě to neznamená, že se dotyčný závislosti zbavil úplně. Co tedy udělat pro to, aby byla šance na život bez drog co nejvyšší?

Přestáváte s drogami? Pět kroků, které proces usnadní

1. Není absťák jako absťák

Pokud jste společně s heroinem užívali léky na bázi benzodiazepinů, měl by vás odvykacím stavem provést zkušený lékař. Náhlé vysazení vyšších dávek těchto léků totiž kopíruje abstinenční syndrom typický pro vysazení alkoholu. Výjimkou není ani epileptický záchvat či rozvoj deliria s halucinacemi. Komplikace, které mohou abstinenční příznaky doprovázet, mohou být život ohrožující.

2. Na některé „přátele“ zapomeňte

Přerušte styk s osobami, které užívají či distribuují drogy. Přestože jste se s takovými lidmi stýkali velmi často, v období odvykání od drog a následné abstinence bude jakýkoliv kontakt s nimi představovat velké riziko opětovného sáhnutí po návykové látce. Toto nebezpečí bude nejvyšší v prvních měsících abstinence, přetrvávat však bude po celý váš život. Častější styk s lidmi, kteří drogy neužívají a mohou vás ve vašem úsilí podpořit, je naopak velmi žádoucí. Naleznete je mezi odborníky i dávnými známými.

3. Pozor na alkohol!

Nepijte a nepobývejte s jedinci, kteří tak činí. Alkoholové opojení může být příčinou porušení abstinence a sáhnutí po droze, od které se snažíte odvyknout. V některých případech totiž dochází k náhradě jedné závislosti za jinou, například právě na alkoholu. Toto riziko je vyšší u jedinců beroucích heroin oproti uživatelům pervitinu, protože alkohol má v určitých dávkách podobně jako heroin tlumivé účinky.

4. Chraňte své psychické zdraví

Pokud se po úspěšném vysazení drogy a zvládnutí abstinenčních příznaků objeví jakékoliv psychické potíže, zejména úzkosti či deprese, je nutné navštívit psychiatra. Nalomená psychika může být jednou z hlavních příčin opětovného užití drogy.

5. Nechte se vyšetřit

Přestože již abstinujete, drogová minulost se na vašem zdraví mohla významně podepsat. Nezapomeňte proto absolvovat patřičná vyšetření, zaměřená především na infekční choroby, které jsou s užíváním drog často spojeny.

(veri)

Zdroj:
www.drogovaporadna.cz

Líbí se Vám tento článek?
Počet hlasů: 0
Sdílení a tisk

Čtěte také