Co dělat při podezření?

Pokud jste zjistili, že vaše dítě vzalo drogu, je důležité zjistit, jestli drogy pouze zkouší (experimentuje), nebo jestli už drogy užívá delší dobu. V žádném případě (i když to může být velmi obtížné) se ale nenechte vyvést z míry, nerozčilujte se a zkuste si s dítětem v klidu promluvit. Snažte se zjistit, jaké důvody ho k užívání drogy vedly a jaké jsou jeho zkušenosti. Také se snažte nenarušit důvěru dítěte ve vás a vědomí, že se na vás může kdykoliv obrátit.

  • Naslouchejte dítěti a zamyslete se nad tím, jestli nemá nějaký problém, který je potřeba řešit.
  • Zdržte se dlouhých proslovů a výčitek, většinou nijak neúčinkují a dítě spíš odradí.
  • Vytvořte pevná pravidla, se kterými dítě bude souhlasit a která užívání drogy zabrání a umožní vám dítě kontrolovat.
  • V případě potřeby se obraťte na školního psychologa nebo na pedagogicko-psychologickou poradnu.