Kam se obrátit?

Pomoc můžete vyhledat v následujících zařízeních:

  • specializovaná zařízení pro děti a mladistvé, kteří mají problémy s návykovými látkami,
  • ambulance dětské a dorostové psychiatrie,
  • protialkoholní a protitoxikomanická oddělení,
  • AT ordinace (ordinace pro alkoholismus a jiné toxikomanie).