Závislost dítěte

Droga jako naléhavá potřeba

Mladí lidé mají často chuť otestovat to, co jejich vrstevníci. K mladému věku a k dospívání se pojí navštěvování různých párty, oslav a nočních akcí, kde se návykové drogy často vyskytují. V celoevropském měřítku bohužel česká mládež obsazuje přední místa v žebříčku užívání konopných drog (marihuana a hašiš). Dalšími drogami objevujícími se na českém trhu jsou:

 • opioidní látky – heroin, opium a morfin,
 • stimulanty – kokain, amfetamin, metamfetamin (známý jako pervitin) a MDMA (extáze),
 • halucinogeny – např. LSD.

Existují nějaké předpoklady závislosti?

Výzkum se již více než tři dekády zabývá vznikem a rozvojem závislosti. Byly stanoveny určité rizikové faktory, které mohou zapříčinit, že teenager snáze sáhne po droze. Mezi tyto faktory patří:

 • tlak spolužáků, snaha zapadnout do party vrstevníků,
 • stres, deprese, pocit osamocení, špatný psychický stav,
 • problémy doma – nedostatečné rodinné zázemí,
 • přítomnost dalšího člena rodiny, který je na droze závislý,
 • mužské pohlaví.

Ani všechny tyto rizikové faktory dohromady však neznamenají, že se člověk stane určitě narkomanem. Každý z nás je originál a drtivá většina lidí se nikdy závislými nestane.

 

Přečtěte si více v eBooku Jak poznat závislost na drogách u mladistvých

Jak rozpoznat závislost?

Závislost na omamných látkách se projeví ve vztazích, v práci či škole, ale i na zdravotním stavu. Narkoman udělá vše proto, aby získal svou dávku. Co by nás mělo upozornit?

 • Změna okruhu přátel,
 • problémy ve škole, časté hádky s učiteli,
 • neomluvené hodiny, absence, chození za školu,
 • finanční problémy,
 • změna chování – konfliktnost,
 • změny v jídelních a spánkových návycích,
 • problémy s policií.

K ověření podezření slouží drogové testy dostupné v lékárně.

Jak z toho ven?

Na závislost na drogách je dnes nahlíženo jako na nemoc, kterou je nutné léčit. Smyslem terapie je nejen zbavit drogově závislého člověka jeho závislosti, ale také postarat se o to, aby klient s návykovými látkami nikdy už znovu nezačal. V neposlední řadě je velmi důležité zařazení takového člověka zpět do společnosti.