Závislost matky

Závislost na návykových látkách zásadně ovlivňuje všechny oblasti života. Změna vnímání sebe sama, svého okolí i každodenních povinností má dopady na kohokoliv, kdo zneužívá návykové látky. Obzvlášť komplikované ale mohou být závislosti u žen s ohledem na jejich mateřskou roli.

Jiné problémy než u mužů

Zneužívání návykových látek se u žen v některých ohledech liší od mužů. Rozvoj závislosti bývá u žen rychlejší a dříve než u mužů se u nich projevují také zdravotní problémy související se zneužíváním daných látek. Psychoterapie, která bývá klíčovou součástí léčby, navíc v mnoha případech odhalí vztahové problémy, psychickou závislost na partnerovi a další hlubší potíže související s ženskou rolí.

 

Přečtěte si více v eBooku Závislost na drogách u žen. Specifika a rizika

Závislost v těhotenství je dvojnásobné riziko

Specifikem závislosti u žen je také jejich role matky. Závislost na návykových látkách v době těhotenství ohrožuje v mnoha směrech jak samotnou ženu, tak její nenarozené dítě.

  • Na straně nastávající matky jde hlavně o riziko potratu nebo předčasného porodu.
  • Plod je ohrožen různými vývojovými vadami a novorozenci závislých matek mají často nízkou porodní hmotnost i vyšší riziko syndromu náhlého úmrtí dítěte.
  • Velmi častým problémem je novorozenecký abstinenční syndrom, tedy situace, kdy se děti rodí s abstinenčními příznaky a vyžadují zvláštní péči. Tato komplikace nastává až u 90 % dětí, jejichž matky byly v těhotenství závislé na návykových látkách.

Boj se závislostí: motivace a odborná péče

Těhotenství je mnohdy dostatečně silnou motivací k aktivnímu boji se závislostí, ovšem bez odborné pomoci se nastávající matky většinou neobejdou.

  1. Čím dříve závislá žena naváže kontakt s organizací, sanatoriem nebo poradnou, která jí může poskytnout pomoc, tím větší je šance na překonání všech souvisejících problémů.
  2. Zároveň se závislostí je potřeba řešit také sociální otázky, například budoucí zázemí pro dítě a péči, kterou bude potřebovat jak novorozenec, tak matka po porodu. V této problematice se mohou ženy lépe zorientovat s pomocí odborníka.
  3. V případě, že je závislá žena matkou již starších dětí v předškolním nebo školním věku, její závislost se negativně podepisuje na jejich psychickém vývoji a zvyšuje riziko rozvoje závislosti u dětí v pozdějším věku. Zkušený terapeut vhodně podpoří motivaci k léčbě a přispěje i k prevenci budoucích problémů.

Podejte pomocnou ruku

Pokud máte podezření, že někoho z vašeho blízkého okolí se závislost na návykové látce týká, jistě si konkrétní rizika uvědomujete. Možná vás k tomu dovedl některý z typických rysů závislosti, jako jsou výrazné změny v chování, zvraty týkající se aktivit i osob, se kterými se daný člověk stýká, nebo třeba pokles zájmu o vlastní děti. Nejvhodnějším doporučením v takové situaci je nenechat závislého člověka s jeho problémem samotného. Vyplatí se jakákoliv snaha nasměrovat ho k nejbližšímu odborníkovi, který umí posoudit situaci a je schopen navrhnout smysluplné kroky v řešení závislosti.