První příznaky závislosti

Možná jste si všimli, že se chování vašeho potomka v něčem změnilo... Možná je poslední dobou nevrlý, roztěkaný, nesoustředěný, tajnůstkářský, ztrácí zájem o záliby a koníčky, které ho dříve bavily, opouští staré kamarády a najednou se více stýká s jinými nebo se okolí úplně straní...

Je velmi obtížné rozpoznat změny, které počátky užívání drog provázejí, od změn, které prožívají během puberty a dospívání takřka všichni mladí lidé. Existují ale přece jen varovné příznaky, které by nás měly upozornit na to, že něco není v pořádku:

  • náhlé výkyvy a změny nálady bez zřejmého důvodu,
  • zhoršená schopnost koncentrace, roztěkanost,
  • náhlé nebo i plíživé zhoršení prospěchu ve škole,
  • agresivní sklony, nervozita, podrážděnost,
  • únava, vyčerpanost, spavost,
  • snížená, nebo naopak zvýšená chuť k jídlu, změna stravovacích návyků,
  • ztráta zájmů,
  • lhaní, vymýšlení si,
  • změna přátel,
  • ztráty peněz a cenných předmětů, drobné krádeže v domácnosti.
Známky intoxikace je ale velmi obtížné rozpoznat, jsou často méně nápadné než u opilosti a výrazné změny se mohou objevit až při předávkování. Proto je důležité sledovat i jemné změny v chování a snažit se s dítětem otevřeně komunikovat.